Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > Energie

Expertní skupina ENERGIE (ES ENE)

1. Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny

Charakteristika odborného zaměření:

 • skupina je zaměřena na podmínky interoperability, navazující normy a technická řešení pro subsystém „Energie“

Cíle odborného zaměření:

 • vytváření podpory pro zástupce v evropských institucích a pracovních skupinách v oblasti „Energie“
 • vytváření podmínek pro členy TP v oblasti VaVaI a účast či spolupráce na národních a mezinárodních projektech zaměřených na oblast činnosti ES ENERGIE a jednotlivých členů TP

 

 2. Obsah činnosti Expertní skupiny

Činnost ES Energie se soustředí do následujících oblastí:

 • prioritní oblast „Přechod na jednotnou napájecí soustavu 25 kV 50 Hz“
 • příprava a pořádání workshopů a školicích aktivit v oblasti subsystému „Energie“
 • podpora přípravy a realizace projektů zaměřených na oblast elektrické trakce
 • účast na vnitrostátních a zahraničních konferencích a výstavách (Innotrans, Czech Raildays, apod.)

3. Složení Expertní skupiny

Vedoucí ES

Ing. Lenka Linhartová 

Zástupce vedoucího ES doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D.

Členové ES

Ing. Petr Bošek

Ing. Radovan Bureš

Ing. Radovan Doleček

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

doc. Ing. Martin Pittermann, Ph.D.

Jiří Podhradský

4. Konkrétní spolupráce se členy Technologické platformy IŽI

Člen TP IŽI - název Obsah a zaměření spolupráce
Výzkumný Ústav Železniční a.s.

Interoperabilita, Implementace TSI

Západočeská univerzita – Fakulta elektrotechnická

Spolupráce při organizování workshopů a  přednášek

Práce na projektech v oblasti elektrické trakce

Univerzita Pardubice - DFJP

Spolupráce při organizování workshopů a  přednášek

Práce na projektech v oblasti elektrické trakce

Správa železnic Interoperabilita, Implementace TSI
SUDOP BRNO, spol. s r.o. Interoperabilita, Implementace TSI

5. Informace o uskutečněných aktivitách

TP:

 • Sledování a řešení problematiky přechodu na jednotnou napájecí soupravu
 • Účast na práci TP (projektový tým, konference, jednání, dokumenty TP)
 • Účast na konferencích a veletrzích
 • Účast na měření TV
 • Účast na jednání k problematice rekuperace na trakčních systémech v podmínkách ČR