Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > Energie

Expertní skupina ENERGIE

1. Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny

Charakteristika odborného zaměření:

 • skupina je zaměřena na podmínky interoperability, navazující normy a technická řešení pro subsystém „Energie“

Cíle odborného zaměření:

 • vytváření podpory pro zástupce v evropských institucích a pracovních skupinách
 • vytváření podmínek pro členy TP v oblasti činnosti VaVaI a účast či spolupráce na národních a mezinárodních projektech zaměřených na činnost jednotlivých členů TP

 2. Obsah činnosti Expertní skupiny

Činnost ES Energie se soustředí do následujících oblastí:

 • příprava a pořádání workshopů a školicích aktivit v oblasti subsystému „Energie“
 • podpora přípravy a realizace projektů zaměřených na oblast elektrické trakce
 • účast na vnitrostátních a zahraničních konferencích a výstavách (Innotrans, Czech Raildays, apod.)
 • podpora stáží a exkurzí pro studenty

3. Složení Expertní skupiny

Vedoucí ES Ing. Petr Chlum
Zástupce vedoucího ES doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D.

Členové ES

Ing. Petr Bošek

Ing. Lenka Linhartová

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

Další spolupracovníci  

4. Konkrétní spolupráce se členy Technologické platformy IŽI

Člen TP IŽI - název Obsah a zaměření spolupráce
Výzkumný Ústav Železniční a.s. Interoperabilita, implementace TSI
Západočeská univerzita – Fakulta elektrotechnická Spolupráce při organizování workshopů a  přednášek
Univerzita Pardubice - DFJP Spolupráce při organizování workshopů a  přednášek
SŽDC Interoperabilita, implementace TSI

5. Přehled realizovaných projektů v období od 2014

 

6. Informace o uskutečněných aktivitách

TP:

 • Účast na práci TP (projektový tým, konference, jednání, dokumenty TP)
 • Účast na konferencích a veletrzích
 • Účast na měření TV
 • Účast na jednání k problematice rekuperace na trakčních systémech v podmínkách ČR

IRICoN

 • Účast na práci Zrcadlové skupiny Energie (konference, jednání, dokumenty IRICoN)