Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Interoperabilita

Interoperabilita

Místo a úloha Technologické platformy v oblasti interoperability transevropského železničního systému

Požadavky spojené se zajištěním železniční interoperability vychází ze záměrů Evropské unie (EU) připravit podmínky pro integraci evropského železničního průmyslu a vznik jednotného trhu s jeho produkty a jsou vyjádřeny ve směrnicích ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému. Těmito požadavky se musí řídit projektování, výstavba, související výroba i navazující údržba tratí.

Interoperabilita železničního systému zajišťuje mimo jiné kompatibilitu železniční infrastruktury jednotlivých členských států EU.

Jedním z prostředků dosažení interoperability je rozdělení evropského železničního systému ve strukturální oblasti na subsystémy:

·         infrastruktura“ (koleje, výhybky, stavební konstrukce),

·         energie“ (elektrizační zařízení, nadzemní trolejová vedení),

·         „řízení a zabezpečení“ (zařízení pro zajištění bezpečnosti, ovládání a řízení pohybu vlaků),

·         rozhraní subsystémů (sběrače proudu, rozhraní kolo – kolejnice, atd.)

Tyto subsystémy jsou součástí tzv. velké železniční infrastruktury. Věcný rozsah uvedených podsystémů je pokryt stavebními a výrobními činnostmi průmyslových partnerů Technologické platformy.

Pro navzájem si konkurující firmy nejen tuzemské je zvláště významné udržet si a rozšířit podíl na předpokládaném razantním rozvoji české i evropské železniční infrastruktury. Současně jde o neopakovatelnou příležitost firem zajistit si v předstihu větší konkurenceschopnost při získávání zakázek zaměřených na realizaci technické propojenosti transevropské železniční sítě.

Cílevědomá a systémově usměrňovaná příprava českého průmyslu prostřednictvím spolupráce v rámci Technologické platformy s využitím nových progresivních technologií je významným předpokladem jeho budoucí celkové úspěšnosti na domácím, ale i evropském trhu.