Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Kalendář akcí TP > 10. 5. 2017 v Praze konference – Modernizace na železnici – IRICoN 2017

10. 5. 2017 v Praze konference – Modernizace na železnici – IRICoN 2017Datum konání:
10.5.2017

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní pořádá dne 10. 5. 2017 

studentskou vědeckou konferenci Modernizace na železnici – IRICoN 2017

Místo konání: hotel Grandior Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Studentská vědecká konference je setkání účastníků z českých technických univerzit nad problematikou rychlé železniční dopravy vyplývající z Bílé knihy pro dopravu EU. Odborná úroveň konference bude garantována vystoupením předních odborníků v železniční dopravě z vysokých škol a z firem a institucí v železniční dopravě (AŽD, Skanska, SŽDC, ČD, VUŽ, VUKV apod.). Hlavní část účastníků budou tvořit studenti magisterských a doktorských studijních programů, kteří se zabývají výzkumem v oblasti železniční dopravy. Přednesené referáty budou publikovány v recenzovaném sborníku Acta Polytechnica CTU Proceedings v anglickém jazyce. 

Tematické okruhy:

Uplatňování technických specifikací interoperability v podmínkách transevropské železniční sítě:

  • Železniční infrastruktura
  • Energie a životní prostředí
  • Řízení a zabezpečení
  • Inovace v osobní dopravě
  • Logistika a management
  • Informační systémy
  • Kolejová vozidla pro rychlá železniční spojení

Pozvánka zde

Program zde

Webové stránky konference http://konferenceiricon17.fd.cvut.cz/

Pokyny pro autory příspěvků http://konferenceiricon17.fd.cvut.cz/index05.html