Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Kalendář akcí TP

Kalendář akcí TP


Štítky:

Novější 1

4. 10. 2018, Praha – 2. Mezinárodní vědecká diskuse

Datum konání: 4. 10. 2018

„2. Mezinárodní vědecké diskuse k aktuálním otázkám – tématům evropského železničního výzkumu“ se koná 4. října 2018 v Praze, Grandior Hotel Prague, Na Florenci 29/ Na Poříčí 42. Registrace účastníků je od 9:00 hod., zahájení MVD je v 9:30 hod.

Motto akce:

Zdůvodněný rozvoj evropského železničního systému s využitím výsledků vědecko - výzkumných a vývojových aktivit a navazujících činností železniční průmyslové a provozní praxe jako klíčový prostředek zvyšování konkurenceschopnosti a komerční úspěšnosti železniční dopravy, se snahou přispět ke zvýraznění podílu především českých univerzit na řešení výzkumně -vývojových železničních projektů s výsledky využitelnými zvláště pro podporu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice, s předpokladem zkvalitnění a modernizace výuky na univerzitách i středních odborných školách odpovídající současným nárokům dalšího rozvoje funkce evropského železničního systému.

Pozvánka s programem


Publikováno 27. 8. 2018 10:49

6. 2. 2018, Mstětice – 2. Hodnotící konference projektu I-ŽELEZNICE

Datum konání: 6. 2. 2018

Hodnotící konference projektu I-ŽELEZNICE se uskuteční dne 6. 2. 2018 v Mstěticích 34, 250 91 Zeleneč, GPS souřadnice 50°8’12.677”N, 14°41’24,335”E (http://www.vtpm.eu/)

Registrace od 9:00 hod., zahájení konference v 9:30 hod.

Pozvánka s programem


Publikováno 4. 1. 2018 14:36

11. 1. 2018, Praha – 1. zasedání Vědecké rady TP

Datum konání: 11. 1. 2018

Dne 11. 1. 2018 se koná od 10:00 hod. 1. zasedání Vědecké rady TP v zasedací místnosti FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25.

Program

 


Publikováno 5. 1. 2018 18:29

Porada Projektového týmu I-ŽELEZNICE se koná dne 5. 9. 2017

Datum konání: 5. 9. 2017

Projektový tým projektu TP v OP PIK – Interoperabilita-inovační proces konkurenceschopnosti udržitelného železničního systému (I-ŽELEZNICE) se sejde dne 5. 9. 2017 v 9:30 hod. na 8. pracovní poradě na FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1.

Pozvánka s programem zde


Publikováno 21. 8. 2017 14:04

29. 6. 2017 v Brně – workshop “Novinky v oblasti posuzování interoperability“

Datum konání: 29. 6. 2017

Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury pořádá workshop

              “Novinky v oblasti posuzování interoperability“ 

Workshop se uskuteční dne 29. června 2017 v přednáškové místnosti A138, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno.

Cílem workshopu je seznámení odborné veřejnosti s aktuálními poznatky z oblasti posuzování interoperability dle nových technických specifikací.

Pozvánka s programem 

Přihláška

Účastníci obdrží certifikát o absolvování workshopu.

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT.


Publikováno 11. 5. 2017 8:57

10. 5. 2017 v Praze konference – Modernizace na železnici – IRICoN 2017

Datum konání: 10. 5. 2017

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní pořádá dne 10. 5. 2017 

studentskou vědeckou konferenci Modernizace na železnici – IRICoN 2017

Místo konání: hotel Grandior Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Studentská vědecká konference je setkání účastníků z českých technických univerzit nad problematikou rychlé železniční dopravy vyplývající z Bílé knihy pro dopravu EU. Odborná úroveň konference bude garantována vystoupením předních odborníků v železniční dopravě z vysokých škol a z firem a institucí v železniční dopravě (AŽD, Skanska, SŽDC, ČD, VUŽ, VUKV apod.). Hlavní část účastníků budou tvořit studenti magisterských a doktorských studijních programů, kteří se zabývají výzkumem v oblasti železniční dopravy. Přednesené referáty budou publikovány v recenzovaném sborníku Acta Polytechnica CTU Proceedings v anglickém jazyce. 

Tematické okruhy:

Uplatňování technických specifikací interoperability v podmínkách transevropské železniční sítě:

  • Železniční infrastruktura
  • Energie a životní prostředí
  • Řízení a zabezpečení
  • Inovace v osobní dopravě
  • Logistika a management
  • Informační systémy
  • Kolejová vozidla pro rychlá železniční spojení

Pozvánka zde

Program zde

Webové stránky konference http://konferenceiricon17.fd.cvut.cz/

Pokyny pro autory příspěvků http://konferenceiricon17.fd.cvut.cz/index05.html


Publikováno 16. 3. 2017 11:59

Porada Projektového týmu I-ŽELEZNICE se koná dne 6. 4. 2017

Datum konání: 6. 4. 2017

Projektový tým projektu TP v OP PIK – Interoperabilita-inovační proces konkurenceschopnosti udržitelného železničního systému (I-ŽELEZNICE)

se sejde dne 6. 4. 2017 v 9:30 hod. na 7. pracovní poradě na FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1.

Pozvánka s programem zde


Publikováno 20. 3. 2017 14:16

22. zasedání předsednictva Správní rady TP – 23. 3. 2017

Datum konání: 23. 3. 2017

22. zasedání předsednictva Správní rady TP se uskuteční dne 23. 3. 2017 od 09:00hod na SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha

Pozvánka


Publikováno 22. 2. 2017 11:45

7. 11. 2016 – Konference "Záměry výstavby a využívání Rychlých železničních spojení v ČR"

Datum konání: 7. 11. 2016

Konference

"Záměry výstavby a využívání Rychlých železničních spojení v České republice"

se koná dne 7. 11. od 12:00 hod. v hotelu OlšankaTáboritská 23, (vchod z Olšanského náměstí), Praha 3

Pozvánka s programem konference ke stažení zde.

Registrace odkaz.

Partneři konference odkaz. 

Motto konference: "Zvyšování rychlostí na železnici České republiky s podílem výzkumně vývojových aktivit a především činnosti širší průmyslové praxe, společností a institucí sdružených v Technologické platformě – klíčový prostředek zvyšování konkurenceschopnosti a komerční úspěšnosti železniční dopravy"


Publikováno 12. 9. 2016 10:13

12. října 2016 v Praze – Odborný seminář ES infrastruktura TP

Datum konání: 12. 10. 2016

Odborný seminář Expertní skupiny Infrastruktura Technologické platformy „Progresivní přístup ke zřizování a údržbě železničního spodku technologií bez snášení kolejových polí“ se koná 12. 10. 2016 od 9:00hod. v konferenčním sále, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

– účast zainteresovaných zástupců MP, SŽDC, vysokých škol a průmyslových společností ČR.

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT (viz http://www.ckait.cz/staveduk/3361021).

Cílem semináře je seznámení odborné veřejnosti s aktuálními poznatky z oblasti zřizování a údržby železničního spodku technologií bez snášení kolejových polí v Česku a Rakousku.

Více informací odkaz

Pozvánka s programem a informacemi pro účastníky ke stažení zde

Registrace – formulář ke stažení zde

Prezentace ze semináře naleznete na těchto stránkách http://www.sizi.cz/prezentace-s-1-2016


Publikováno 25. 8. 2016 18:30

Novější 1