Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Kalendář akcí TP

Kalendář akcí TP


Štítky:













31. 8. 2017 – Pracovní setkání ES Rozhraní

Datum konání: 31. 8. 2017

Pracovní setkání Expertní skupiny Rozhraní, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury

se koná dne 31. 8. 2017 od 9:30 hod. na VÚKV a.s., Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 (metro B – Nové Butovice)


Publikováno 11. 7. 2017 11:18

23. 8. 2017 – Pracovní setkání ES Infrastruktura

Datum konání: 23. 8. 2017

Pracovní setkání Expertní skupiny Infrastruktura, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se koná dne 23. 8. 2017 na Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního stavitelství, Pardubice


Publikováno 17. 8. 2017 11:28

15. 8. 2017 v Praze – Seminář “Hodnocení dynamických účinků v koleji“

Datum konání: 15. 8. 2017

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí a staveb

pořádá dne 15. srpna 2017 seminář “Hodnocení dynamických účinků v koleji“ v zasedací místnosti, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze.

 Cíl semináře: Seznámení odborné veřejnosti s výsledky disertačních prací zaměřených na měření dynamických účinků v koleji a ve výhybkách a prezentovat a diskutovat dosavadní výsledky a zkušenosti získané ve zkušebních úsecích v žst. Ústí nad Orlicí.

Pozvánka s programem

Registrace do 11. 8. 2017 


Publikováno 20. 7. 2017 10:37

13. 7. 2017 – Pracovní jednání PT “Program podpory TP…“

Datum konání: 13. 7. 2017

Druhé jednání pracovního týmu „Program podpory TP k urychlení výstavby tratí RS a přípravy jejich provozování v ČR“

se uskuteční dne 13. července 2017 v zasedací místnosti FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1.


Publikováno 11. 7. 2017 11:30

Prezentace z workshopu Novinky v oblasti posuzování interoperability

Datum konání: 29. 6. 2017

Prezentace z workshopu Novinky v oblasti posuzování interoperability, (Subsystém CCS, Ene, Infra),

který se konal dne 29. 6. 2017 v Brně, jsou k dispozici zde.


Publikováno 2. 7. 2017 11:29

29. 6. 2017 v Brně – workshop “Novinky v oblasti posuzování interoperability“

Datum konání: 29. 6. 2017

Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury pořádá workshop

              “Novinky v oblasti posuzování interoperability“ 

Workshop se uskuteční dne 29. června 2017 v přednáškové místnosti A138, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno.

Cílem workshopu je seznámení odborné veřejnosti s aktuálními poznatky z oblasti posuzování interoperability dle nových technických specifikací.

Pozvánka s programem 

Přihláška

Účastníci obdrží certifikát o absolvování workshopu.

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT.


Publikováno 11. 5. 2017 8:57

27. 6. 2017 – Pracovní porada ES SS

Datum konání: 27. 6. 2017

Pracovní porada expertní skupiny System Solutions, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury, se koná dne 27. 6. 2017 na GŘ SŽDC, Dlážděná 1003/7, Praha.


Publikováno 26. 6. 2017 11:20

6. 6. 2017 – Pracovní setkání ES IRRB

Datum konání: 6. 6. 2017

Pracovní setkání expertní skupiny IRRB, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury, se koná dne 6. 6. 2017 na ČVUT, Fakulta dopravní, Na Florenci 25, Praha


Publikováno 6. 6. 2017 13:28

10. 5. 2017 v Praze konference – Modernizace na železnici – IRICoN 2017

Datum konání: 10. 5. 2017

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní pořádá dne 10. 5. 2017 

studentskou vědeckou konferenci Modernizace na železnici – IRICoN 2017

Místo konání: hotel Grandior Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Studentská vědecká konference je setkání účastníků z českých technických univerzit nad problematikou rychlé železniční dopravy vyplývající z Bílé knihy pro dopravu EU. Odborná úroveň konference bude garantována vystoupením předních odborníků v železniční dopravě z vysokých škol a z firem a institucí v železniční dopravě (AŽD, Skanska, SŽDC, ČD, VUŽ, VUKV apod.). Hlavní část účastníků budou tvořit studenti magisterských a doktorských studijních programů, kteří se zabývají výzkumem v oblasti železniční dopravy. Přednesené referáty budou publikovány v recenzovaném sborníku Acta Polytechnica CTU Proceedings v anglickém jazyce. 

Tematické okruhy:

Uplatňování technických specifikací interoperability v podmínkách transevropské železniční sítě:

  • Železniční infrastruktura
  • Energie a životní prostředí
  • Řízení a zabezpečení
  • Inovace v osobní dopravě
  • Logistika a management
  • Informační systémy
  • Kolejová vozidla pro rychlá železniční spojení

Pozvánka zde

Program zde

Webové stránky konference http://konferenceiricon17.fd.cvut.cz/

Pokyny pro autory příspěvků http://konferenceiricon17.fd.cvut.cz/index05.html


Publikováno 16. 3. 2017 11:59

4. 5. 2017 v Praze – Pracovní setkání ES Infrastruktura

Datum konání: 4. 5. 2017

Pracovní setkání Expertní skupiny Infrastruktura v rámci technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury proběhne dne 4. 5. 2017 na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, Na Florenci 25 v zasedací místnosti od 9:30.


Publikováno 21. 4. 2017 9:17