Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Kalendář akcí TP

Kalendář akcí TP


23. zasedání předsednictva Správní rady TP – 27. 10. 2017

Datum konání: 27. 10. 2017

23. zasedání předsednictva Správní rady TP se uskuteční dne 27. 10. 2017 na SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha


Publikováno 12. 9. 2017 15:23

Výzva k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 3. ročníku “Významná osobnost infrastruktury..

Datum konání: 20. 10. 2017

Výzva společnostem a institucím k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 3. ročníku “Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2017“

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které je významným přínosem v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

   3. ročník vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2017 a předání ocenění se uskuteční na 22. ročníku konference ŽELEZNICE 2017 konané dne 30. listopadu 2017, v kongresovém sále hotelu “Olšanka“ v Praze.

 

V případě Vašeho zájmu o účast v této významné aktivitě Vás prosíme o zaslání návrhu kandidáta za Vaší společnost, instituci. Návrhy kandidátů, s jeho/její charakteristikou, zasílejte prosím na adresu sekretariátu technologické platformy “Interoperabilita železniční infrastruktury“ sekretariat@sizi.cz v termínu do 17. října 2017.


Publikováno 28. 8. 2017 8:47

19. 10. 2017 – Pracovní setkání ES Výzkum

Datum konání: 19. 10. 2017

Pracovní setkání Expertní skupiny Výzkum, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se koná dne 19. 10. 2017 od 9:30h v zasedací místnosti FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25.

 


Publikováno 5. 10. 2017 10:31

Významné výročí Technologické platformy „Interoperabilita železniční infrastruktury“

Datum konání: 24. 9. 2017

Dne 24. 7. 2007 na 1. zasedání Správní rady potvrdili svými podpisy signatáři zakládajících členů Zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení právnických osob „Interoperabilita železniční infrastruktury“, které v průběhu uplynulých 10 let získalo svou výraznou odbornou a aktivní činností charakter národní Technologické platformy.

Technologická platforma je v současné době významným partnerem národních a mezinárodních institucí a organizací, které mají vlivnou úlohu v oblasti železničního výzkumu, vývoje a inovací a je svorníkem spolupráce svých průmyslových, výzkumných, projektových členů a škol.

Předsednictvo Správní rady Technologické platformy děkuje při této příležitosti všem členům za dlouholetou a účinnou podporu naší společné činnosti.

 


Publikováno 28. 7. 2017 10:28

Porada Projektového týmu I-ŽELEZNICE se koná dne 5. 9. 2017

Datum konání: 5. 9. 2017

Projektový tým projektu TP v OP PIK – Interoperabilita-inovační proces konkurenceschopnosti udržitelného železničního systému (I-ŽELEZNICE) se sejde dne 5. 9. 2017 v 9:30 hod. na 8. pracovní poradě na FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1.

Pozvánka s programem zde


Publikováno 21. 8. 2017 14:04

31. 8. 2017 – Pracovní setkání ES Rozhraní

Datum konání: 31. 8. 2017

Pracovní setkání Expertní skupiny Rozhraní, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury

se koná dne 31. 8. 2017 od 9:30 hod. na VÚKV a.s., Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 (metro B – Nové Butovice)


Publikováno 11. 7. 2017 11:18

23. 8. 2017 – Pracovní setkání ES Infrastruktura

Datum konání: 23. 8. 2017

Pracovní setkání Expertní skupiny Infrastruktura, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se koná dne 23. 8. 2017 na Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního stavitelství, Pardubice


Publikováno 17. 8. 2017 11:28

15. 8. 2017 v Praze – Seminář “Hodnocení dynamických účinků v koleji“

Datum konání: 15. 8. 2017

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí a staveb

pořádá dne 15. srpna 2017 seminář “Hodnocení dynamických účinků v koleji“ v zasedací místnosti, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze.

 Cíl semináře: Seznámení odborné veřejnosti s výsledky disertačních prací zaměřených na měření dynamických účinků v koleji a ve výhybkách a prezentovat a diskutovat dosavadní výsledky a zkušenosti získané ve zkušebních úsecích v žst. Ústí nad Orlicí.

Pozvánka s programem

Registrace do 11. 8. 2017 


Publikováno 20. 7. 2017 10:37

13. 7. 2017 – Pracovní jednání PT “Program podpory TP…“

Datum konání: 13. 7. 2017

Druhé jednání pracovního týmu „Program podpory TP k urychlení výstavby tratí RS a přípravy jejich provozování v ČR“

se uskuteční dne 13. července 2017 v zasedací místnosti FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1.


Publikováno 11. 7. 2017 11:30

Prezentace z workshopu Novinky v oblasti posuzování interoperability

Datum konání: 29. 6. 2017

Prezentace z workshopu Novinky v oblasti posuzování interoperability, (Subsystém CCS, Ene, Infra),

který se konal dne 29. 6. 2017 v Brně, jsou k dispozici zde.


Publikováno 2. 7. 2017 11:29