Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > Mezinárodní spolupráce

Expertní skupina Mezinárodní spolupráce

Činnost Expertní skupiny Mezinárodní spolupráce (dále jen ES MS) je zaměřena především na spolupráci s Evropskou železniční technologickou platformou ERRAC (European Rail Research Advisory Council) s cílem poskytovat základní informace o evropských koncepčních záměrech v oblasti železničního výzkumu, nasazování nových technologií a inovací na železnici a umožnit tak členům TP zaměřit svoji působnost na klíčové otázky týkající se rozvoje na železnici.   Expertní skupina MS bude současně poskytovat aktuální informace o programu HORIZON (HORIZON 2020 resp. HORIZON EUROPE) s možností zapojení TP do některých projektů týkající se železnice. Hlavním zdrojem pro zapojení členů TP do mezinárodních projektů bude i nadále iniciativa Shift2Rail – iniciativa vyčleněná v rámci programu HORIZON pro železnici.

Expertní skupina MS bude koordinovat zapojení členů TP do těchto projektů včetně vyhledávání potencionálních partnerů a konsorcií v zahraničí. Dále bude ES MS pokračovat v podpoře spolupráce s ostatními technologickými národnímu platformami (NTP).

Z hlediska světového železničního výzkumu bude ES MS spolupracovat s Mezinárodní unií železniční (UIC) – především sledováním a podporováním aktivit Mezinárodního výboru UIC pro železniční výzkum – IRRB (International Railway Research Board) a koordinační skupiny RICG (Research Innovation Coordination Group). V této souvislosti chceme pokračovat v podpoře rozvoje železnice mezi Evropu a Asií. Jednou z aktivit v této oblasti je iniciativa „Nová hedvábná stezka“ resp. Belt and Road Initiatives (BRI). Expertní skupina MS bude i nadále spolupracovat s pražským zastoupením organizace HKTDC (Hong Kong Trade Development Council) s cílem sledovat aktivity iniciativy BRI s možností zapojit členy TP do některých projektů BRI.   

Expertní skupina Mezinárodní spolupráce bude ve své činnosti úzce spolupracovat s ostatními expertními skupinami TP především se ES Výzkum, RŽS. Své aktivity na mezinárodním poli zaměří na otázky související s podporou řešení prioritních záměrů TP. 

Členové ES MS:

Jméno

Funkce v ES

Poznámka

prof. Ing. Josef Jíra, CSc.

Vedoucí ES

ČVUT Praha

RCS2

 

Ing. Jaroslav Vašátko

Zástupce

VUZ

 

IRRB, RICG

Ing. Jitka Řezníčková, CSc.

člen

ČVUT Praha

RCS2

 

Bc. Martin Král

člen

SŽDC

 

 

Ing. Zdeněk Kaufmann

člen

TP IZI

 

 

doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

člen

ČVUT Praha

RCS2

 

Věra Holoubková

člen

TP IZI

 

 

Mgr. Eva Tetíková

člen

TP IZI

 

 

Ing. Antonín Blažek, Ph.D.

člen

enteria