Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > Mezinárodní spolupráce

Expertní skupina MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE (ES MS)

1. Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny

Činnost ES Mezinárodní spolupráce (dále MS) je zaměřena především na spolupráci s Evropskou železniční technologickou platformou ERRAC (European Rail Research Advisory Council).

Současně získává aktuální informace o programu HORIZON (HORIZON 2020 resp. HORIZON EUROPE), iniciativy Shift2Rail (Shift2Rail-1, Shift2Rail-2) a dalších evropských programů.

Koordinuje a zajišťuje spolupráci TP s ostatními národními technologickými platformami (NTPs).

Spolupracuje s Mezinárodní unií železniční – UIC, sleduje a podporuje aktivity Mezinárodního výboru UIC pro železniční výzkum – IRRB (International Railway Research Board) a koordinační skupiny RICG (Research and Innovation Coordination Group).

Podporuje rozvoj železniční dopravy mezi Evropu a Asií včetně zapojení do iniciativy „Nová hedvábná stezka“ resp. Belt and Road Initiatives (BRI).

2. Obsah činnosti expertní skupiny

-  Zastupuje TP na plenárním zasedání Evropské železniční technologické platformy

   ERRAC. Závěry z plenárního zasedání ERRAC předává vedení a členům TP.

-  Poskytuje členům TP a ostatním expertním skupinám základní informace o nových

   evropských koncepčních záměrech a nových technologiích zaměřených na železnici.

-  Koordinuje zapojení členů TP do projektů programu HORIZON, iniciativy Shift2Rail a

   dalších evropských programů včetně vyhledávání potencionálních partnerů a konsorcií

   v zahraničí.

-  Ve vztahu s ostatními národními železničními platformami dohlíží na plnění závěrů

   vyplývající z uzavřeného memoranda a ročního plánu spolupráce.

-  Sleduje aktivity a závěry ze zasedání orgánů UIC – IRRB a RICG a předává je vedení

   a členům TP. Snaží se o využití databáze výzkumných institucí UIC (WORC) v rámci

   ČR.

-  Spolupracuje s organizací HKTDC – Hong Kong Trade Development Council při

   zapojení TP do iniciativy „Nová hedvábná stezka“ a při podpoře železniční dopravy

   mezi Evropou a Asií.

-  Organizuje workshopy a semináře zaměřené otázky související s aktivitami ES MS –

   na mezinárodním poli (ERRAC, HORIZON, Shift2Rail, UIC, Nová hedvábná stezka

   atd).

-  Podílí se na výchově mladých odborníků pro resort železnice organizováním

   Studentských vědeckých konferencí (SVK).

3. Složení Expertní skupiny

 

Vedoucí ES prof. Josef Jíra, CSc. (ČVUT
Zástupce vedoucího ES Ing. Jaroslav Vašátko (TP IZI)
Tajemník ES Ing. Jitka Řezníčková, CSc. (ČVUT)
Členové ES

Bc. Martin Král (SŽDC)

Ing. Zdeněk Kaufmann (IZI)

doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. (ČVUT)

Věra Holoubková (TP IZI)

Mgr. Eva Tetíková (VUZ)

Ing. Antonín Blažek, Ph.D. (enteria)

Další spolupracovníci

Ing. Jaroslav Grim, Ph.D. (TP IZI)

4. Konkrétní spolupráce s členy TP IŽI

ČVUT Praha Spolupráce na organizaci SVK, spolupráce při vytvoření databáze výzkumných institucí
VUT Brno Spolupráce při organizování workshopů, podpora spolupráce s národními TP, spolupráce při řešení projektů S2R.
VUZ Podíl na spolupráci TP s ERRAC a při zapojování členů TP do projektů H-2020 a S2R
Univerzita Pardubice Spolupráce při řešení projektů S2R