Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Nové události

Nové události


Štítky:15. 12. – 16. 12. 2022, online – Informační dny klastru 5

Datum konání: 15. 12. 2022 - 16. 12. 2022

Online Informační dny klastru 5 pořádané Evropskou komisí s navazující partnerskou burzou se konají virtuálně ve dnech 15. a 16. 12. 2022.

Zaměří se na výzkumná a inovační témata na rok 2023 z pracovního programu 2023-2024 klastru 5. Důraz bude na zelenou a digitální transformaci k dosažení klimatické neutrality Evropy do roku 2050.

Registrace


Publikováno 29. 11. 2022 16:56

7. 12. 2022, Jihlava – Den klastrů

Datum konání: 7. 12. 2022

Devátý ročník Dne klastrů v Jihlavě, který organizuje Národní klastrová asociace ve spolupráci s Krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě se koná dne 7. prosince 2022 od 10:00 hod. 

Místo: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 1556, Jihlava, výukové centrum – A113.

Mezi účastníky budou zástupci klastrových organizací z celé České republiky, národní i krajská politická reprezentace, zástupci z krajů a jejich RIS3 týmů, veřejní činitelé, zástupci z CzechInvestu, ministerstev, podnikatelé a další relevantní stakeholdeři.

Program

Registrace


Publikováno 29. 11. 2022 16:10

23. 11. 2022, online – seminář Otevřená věda v Horizontu Evropa

Datum konání: 23. 11. 2022

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 23. 11. 2022 od 9:00 do 12:30 hod. online seminář Otevřená věda v Horizontu Evropa.

Registrace


Publikováno 8. 11. 2022 10:55

23. 11. 2022, Praha – seminář Potenciál transferu technologií ke zhodnocení výsledků vědy

Datum konání: 23. 11. 2022

Pozvánka na seminář ČSVZ s názvem „Potenciál transferu technologií ke zhodnocení výsledků vědy a výzkumu“, který se koná ve středu 23. 11. 2022 v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví.

Seminář je určen patentovým zástupcům, managerům, pracovníkům ve výzkumu a vývoji, pracovníkům center transferu technologií a všem, kteří se přímo podílí na přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Registrace


Publikováno 20. 10. 2022 10:49

23. 11. 2022, Praha – Národní informační den klastru 5

Datum konání: 23. 11. 2022

Datum: 23. 11. 2022 od 10:00 do 14:00 hod.

Místo konání: Technologické centrum AV ČR

 

Dne 23. listopadu 2022 pořádají Technologické centrum AV ČR  Národní informační den klastru 5 - klima, energetika a mobilita. Představí výhled pro období 2023-2024, relevantní evropské mise, společně financovaná partnerství klastru 5 a výzvy pracovního programu 2021-2022 s uzávěrkami v lednu 2023. 

Na své zkušenosti se zapojením do projektů se zaměří úspěšní řešitelé. Jazykem akce bude angličtina/čeština.

Po registraci je účast bezplatná.

Program akce včetně registrace. 


Publikováno 13. 10. 2022 10:48

16. 11. 2022, online – seminář Smluvní vztahy a právní aspekty programu Horizont Evropa

Datum konání: 16. 11. 2022

Technologické centrum AV ČR pořádá online seminář o smluvních vztazích a právních aspektech programu Horizont Evropa.

Registrace


Publikováno 1. 11. 2022 16:49

14.–16. 11. 2022, Olomouc – konference Železniční dopravní cesta

Datum konání: 14. 11. 2022 - 16. 11. 2022

Ve dnech od 14. do 16. listopadu 2022 se v Olomouci koná konference Železniční dopravní cesta.

Akce je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Místo: Clarion hotel, Olomouc


Publikováno 1. 11. 2022 16:37

14. – 17. 11., 2022, Lisabon – konference TRA 2022

Datum konání: 14. 11. 2022 - 17. 11. 2022

Největší evropská konference v oboru dopravy TRA 2022 (Transport Research Arena) se koná ve dnech 14. – 17. 11, 2022 v Lisabonu.

Do 31. 12. 2022 je možné předložit příspěvek.

Detaily a program


Publikováno 15. 12. 2021 21:22

3–4. 11. 2022, Bratislava – I. česko-slovenská železniční konference

Datum konání: 3. 11. 2022 - 4. 11. 2022

I. česko-slovenská železniční konference se koná pod záštitou premiéra ČR Petra Fialy.

Pořadatelé: VUZ Slovakia, s.r.o. spolu s Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Téma: předsednictví ČR, vysokorychlostní tratě a alternativní technologie na železnici

Místo: hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Datum: od 3. 11 (12,00 hod.) do 4. 11 (15,00 hod.)


Publikováno 20. 10. 2022 10:28

10. 10. 2022 - 30. 6. 2029 – Operační program Doprava 2021-2027 (OPD3)

Datum konání: 10. 10. 2022 - 30. 6. 2029

Program Doprava 2021–2027 (OPD3) navazuje na Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2) a jeho cílem je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Na splnění tohoto cíle bylo Evropskou unií v programovém období 2021–2027 vyčleněno pro ČR 4,9 miliardy eur, což dělí z OPD3 největší český operační program.

Věcné zaměření OPD3 se soustřeďuje zejména na podporu v oblasti dopravní infrastruktury v majetku státu – projekty Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR –, která bude doplněna podporou zaměřenou na dobíječky/plničky alternativních paliv, inteligentní dopravní systémy (ve městech i na hlavních silničních tazích mimo města), interoperabilitu v železniční dopravě či na tramvajové a trolejbusové tratě. Projekty měst jsou začleněny do širšího strategického rámce, takzvaného ITI (integrované teritoriální investice), což přináší lepší koordinaci i s projekty podporovanými z jiných operačních programů.

OPD3 se člení do třech věcných priorit (doplněných o čtvrtou prioritu zaměřenou na technickou pomoc). První priorita obsahuje zejména železnici a silniční síť TEN-T doplněné o projekty z oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS). Druhá priorita cílí na silniční projekty mimo síť TEN-T a třetí na projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě) a infrastruktury alternativních paliv.

Přehled aktuálně vyhlášených výzev, včetně podrobné dokumentace, je zveřejněn v sekci Harmonogram výzev


Publikováno 13. 10. 2022 10:09