Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > IRRB

Expertní skupina IRRB

1.    Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny IRRB

 

 

ES IRRB je zaměřena na podporu činností českého vicepresidenta IRRB.

Podílí se na plnění úkolů vyplývajících ze schválené strategie IRRB.

Organizuje semináře a workshopy s odborným zaměřením na IRRB, na globální potřeby železnice ve světě, prioritní výzkumná témata a koordinaci světových výzkumných kapacit pro jejich řešení.

Podílí se na výchově mladých odborníků pro resort železnice.

 

 2.    Obsah činnosti Expertní skupiny IRRB

 

Spolupráce při naplňování GVRD - Global Vision Research Development – globální vize IRRB/UIC, spolupráce při navrhování prioritních výzkumných témat.

Vytvoření přehledu světových výzkumných kapacit – vytvoření databáze výzkumných institucí pod názvem WORC – World-class Research Capacity Plan. 

Podpora rozvoje železniční dopravy mezi Evropou a Asií, organizování workshopů a návrh výzkumných témat pro tuto podporu.

 

 

3.    Složení Expertní skupiny IRRB

 

Vedoucí ES

prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (ČVUT)

Zástupce vedoucího ES

Ing. Jaroslav Vašátko (VUZ)

Členové ES

Ing. Jitka Řezníčková, CSc. (ČVUT)

Bc. Martin Král (SŽDC)

Ing. Zdeněk Kaufmann

Ing. Martina Vitteková, Ph.D. (ČVUT)

Další spolupracovníci

Ing. Jaroslav Grim, Ph.D. – (VUZ), vicepresident IRRB

Ing. Petra Lazarová (VUZ) – řešitel WORC

Ing. Boris Šraut, CSc. – řešitel WORC

 

4.    Konkrétní spolupráce se členy Technologické platformy IŽI

 

Člen TP IŽI - název

Obsah a zaměření spolupráce

ČVUT Praha

Spolupráce na řešení  databáze WORC

VUT Brno

Spolupráce při organizování workshopů

AZD Praha

Spolupráce při organizování workshopů

 

5.    Přehled realizovaných projektů v období od 2014

 

 

Název projektu/ Akronym:  Databáze výzkumných institucí / WORC

Číslo projektu:
Program financování: z rozpočtu UIC

Období realizace: I. Etapa – 2014 - 2016

Finance:  I. etapa – 600.000,- Kč
Příjemce: VUZ a ČVUT Praha

nebo

Koordinátor:  VUZ

Konsorcium:  ------

Cíl/ Přínos projektu

Cílem projektu je vytvořit celosvětový přehled výzkumných institucí s jejich profesním zaměřením, technickým vybavením a konkrétním zapojením do mezinárodních projektů a ostatních mezinárodních aktivit. Přínosem projektu pro TP je zvýšení prestiže TP, získání zajímavých kontaktů a možnost se zapojit do řešení vybraných výzkumných témat.

 

6.    Informace o uskutečněných aktivitách ES IRRB

 

Organizování workshopů v rámci projektu IRICON:

Workshop -  Vytvoření podmínek pro širší organizované využití kontejnerové železniční  dopravy                 mezi Evropou a Asii

 Workshop -  Využití satelitní navigace pro podporu jízdy vlaků

Workshop -  Zvyšování kapacity tratí

Workshop -  Technologická podpora Integrovaných dopravních systémů (IDS)

Workshop -  Strategie a nástroje řízení železniční dopravy   

 Workshop -  Informační technologie ve vozidlech ČD

 

Další aktivity ES IRRB:

 

Organizace semináře IRRB (03/2016)

Organizace studentské vědecké konference pod názvem „Interoperabilita železniční dopravy         IRICON 2016“ (05/2016)

Podíl na organizaci semináře pod názvem „Výsledky a implementace projektu  Foster Rail“.