Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Expertní skupiny > Vzdělávání a výchova

Expertní skupina VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA (ES VV)

Charakteristika a cíle odborného zaměření Expertní skupiny

Charakteristika odborného zaměření: 

  • na podporu výchovy a vzdělávání pracovníků v oblasti železničního systému

Cíle odborného zaměření:

  • vytvářet podmínky pro kvalitativní a kvantitativní rozvoj lidských a výrobních kapacit nutných pro realizace projektu Rychlých spojení, protože jeho příprava a následná realizace se stane v blízké budoucnosti výrazným dlouhodobým rozvojovým impulzem pro školství, vědu a výzkum a rozvoj domácího průmyslu s pozitivním vlivem na nejen potřebnou vyšší kvalifikovanost pracovní síly, ale také větší množství kvalifikovaných pracovníků pro železniční sektor;
  • iniciovat a podporovat dlouhodobou mediální kampaň zaměřenou na propagaci technického vzdělávání, a to na všech úrovních počátečního vzdělávání, počínaje základními školami, přes střední školy, vyšší odborné školy a univerzity, s cílem oslovit jak žáky a studenty, tak jejich rodiče a širokou veřejnost a zvýšit prestiž technických profesí s cíleným zaměřením na železniční sektor;


2. Obsah činnosti Expertní skupiny 

  • vytváření podmínek pro spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a praxí, kterou reprezentuje široké spektrum firem a institucí od projekčních, výzkumných a zkušebních společností přes společnosti železničního průmyslu a stavitelství až po správce železniční infrastruktury a provozovatele drážní dopravy;
  • vytváření a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi, vertikálně i horizontálně;
  • rozšiřování evropské spolupráce, navazování kontaktů s evropskými partnery – středními a vysokými školami;
  • podpora aktivního zapojení mladých pracovníků, případně studentů doktorských studijních programů do řešitelských týmů národních a mezinárodních projektů vědy, výzkumu a inovací, do činnosti národních i mezinárodních pracovních skupin, organizací;
  • medializace a další formy podpory zdůrazňování celospolečenského národního i mezinárodního významu technických profesí nejen v železničním sektoru, podpora celospolečenské diskuze na toto téma

3. Složení Expertní skupiny  

Vedoucí ES

Ing. Petr Kaván, Ph.D. (Eurosignal)

Zástupce vedoucího ES

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. (VUT v Brně, FAST)

Tajemník ES

Ing. Richard Svoboda, Ph.D. (VUT v Brně, FAST)

 

Členové ES

Ing. Antonín Blažek, Ph.D. (enteria)

Ing. Jitka Češková (Správa železnic, s.o.)

Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (ČVUT FSv)

prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. (ČVUT)

Mgr. Marie Jirušová (AŽD Praha)

Mgr. Jan Kovář (VOŠ SŠT Česká Třebová)

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová (Sudop)

Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. (UPce DFJP)

Ing. Jiří Pohl (Siemens)

Ing. Jiří Štěpánek (PSŠ Letohrad)

Ing. Jana Vacková (VOŠ a SPŠ Děčín)

Ing. Jakub Vágner, Ph.D. (UPce DFJP)

Ing. Zdeněk Trnka (Signal Projekt)

doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. (ČVUT FD)

 

Další spolupracovníci

 

 

4. Konkrétní spolupráce se členy Technologické platformy IŽI 

VUT Brno

Spolupráce při organizaci stáží na evropských univerzitách