Česky English
Breadcrumb navigation

Home > Links

                     

International Links

 

 

 

 

Transparency Register 

Transparency Register

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do

URF

Unique Registration Facility

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Participant Portal

Participant Portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

FP7

7th Framework Programme (2007–2013)

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/index_cs.htm

H2020

Horizon 2020 (2014–2020)

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

S2R JU

Shift2Rail Joint Undertaking (under Horizon 2020)

http://shift2rail.org/

INEA

Innnovation and Network Executive Agency

http://inea.ec.europa.eu/

IRRB

International Railway Research Board (UIC)

http://www.uic.org/International-Railway-Research

UNIFE          

Union of the European Railway Industries

http://www.unife.org

UIC 

International Union of Railways

http://www.uic.org

ERFTC

European Federation of Railway Trackworks Contractors

http://www.efrtc.org

CORDIS

Community Research and Development Information Service

http://cordis.europa.eu

RICG

Research and Innovation Coordination Group

http://www.uic.org/Research-Coordination-Group-RCG

ERRAC

European Rail Research Advisory Council

http://www.errac.org

ERTRAC

European Road Transport Research Advisory Council

http://www.ertrac.org/

WATERBORNE

Waterborne Technology Platform

http://www.waterborne-tp.org/

ACARE

Advisory Council for Aeronautics Research in Europe

http://www.acare4europe.com/

ALICE

Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe

http://www.etp-logistics.eu/

EC R&I

European Commission, Transport R&I 

http://ec.europa.eu/research/transport/index_en.htm

FOSTER RAIL 

Foster Rail project (7FP)

http://www.errac.org/foster-rail/

TRIP

Transport Research and Innovation Portal

http://www.transport-research.info/

Railway Research Portal 

Railway Research Portal

http://www.railway-research.org/

PTFE / FFE             

Plataforma Tecnológica Ferroviaria Espaňola

http://www.ptferroviaria.es/

PSKD            

Prevadzska a stavby kolájovej dopravy

http://www.pskd.sk/sk/

KTH 

Kungliga Tekniska hogskolan

https://www.kth.se/

OPEN DOAR

OPEN DOAR

http://opendoar.org/about.html

CER

Community of European Railway and Infrastructure Companies

http://www.cer.be/

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization

http://www.cenelec.eu/

CEN

European Committee for Standardization

https://www.cen.eu/Pages/default.aspx

CEN-CENELEC    

European Committee for Standardization and European Committee for Electrotechnical Standardization

http://www.cencenelec.eu/

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

http://www.etsi.org/

IEC

International Electrotechnical Comission

http://www.iec.ch/

ERA

European Railway Agency

http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx

EC, RISC

EC, Railway Interoperability and Safety Committee

 

EC, SERAC

EC, Single European Railway Area Committee

 

EC, DG MOVE

EC, Directorate-General for Mobility and Transport

http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

EC, DG RTD

EC, Directorate-General for Research & Innovation

http://ec.europa.eu/research/index.cfm

 

                        

 

 

National Links

 

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví

http://www.upv.cz

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

http://www.mpo.cz/

MD

Ministerstvo dopravy

http://www.mdcr.cz

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty

http://www.szdc.cz

TC AV ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR

http://www.tc.cz/cs

TC AV ČR – H2020 – OA

Otevřený přístup k informacím v HORIZONTU 2020

http://www.tc.cz/cs/publikace

CZELO         

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

http://www.czelo.cz/cs

EEN

Enterprise Europe Network

http://www.enterprise-europe-network.cz/cs

Úřad vlády/RVVI

Rada vlády ČR pro oblast výzkumu, vývoje a inovací

http://www.vyzkum.cz/

PPZRS

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

http://www.ppzrs.org

SPD

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

http://www.spcr.cz/

ERA

Národní portál pro evropský výzkum

http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/o-era

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investice

http://www.czechinvest.org/

ACRI

Asociace podniků českého železničního průmyslu

http://www.acri.cz/

CTNACRI

Centrum technické normalizace ACRI 

http://www.acri.cz/cz/ceska-zeleznice/ctn-acri

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

http://www.sfdi.cz/

TAČR

Technologická agentura ČR

http://www.tacr.cz/index.php/cz/

SPS

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

http://www.sps.cz/index.asp

Úřad vlády, SVVI

Sekce pro vědu výzkum a inovace

http://www.vyzkum.cz/

VVVI

Veletrh Věda Výzkum Inovace

http://www.vvvi.cz