Fulltext

Česky English
Breadcrumb navigation

Home > Professional Activities > Board for Evaluators

Board of Evaluators

Nedílnou součástí činnosti TP je i sbor hodnotitelů se zaměřením jak z hlediska systémového, tak i dle jednotlivých odborností. Příslušný sbor hodnotitelů je nedílnou součástí činnosti expertních skupin. Členové sboru hodnotitelů konzultačně přispívají v rámci návrhu nových projektů. Pravidelně konzultují s vedením skupiny její zaměření, výsledky práce a plány. Jedná se o oblasti infrastruktury, energie, řízení a zabezpečení a Rozhraní podsystémů „infrastruktura – vozidla“, „energie – vozidla“ a „řízení a zabezpečení“.

Personnel structure of the Board

 

Jméno

Funkce

Obor působnosti

doc. Ing. Tatiana Molková,

Ph.D.

UPA – DFJP

Systémově

Ing. Jozef Fázik

UIC

Systémově

Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

SŽDC, s.o.

Systémově

 

prof. Ing. Josef Jíra, CSc.

ČVUT – FD

Infrastruktura

Ing. Pavel Stoulil

ČVUT – FD – Ústav dopravních systémů

Infrastruktura

Ing. Leoš Horníček, Ph.D.

ČVUT – FD

Infrastruktura

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

VUT Brno – FAST

Infrastruktura

Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

UPA – DFJP

Infrastruktura

doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.

ČVUT – FSv

Infrastruktura

doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc.

UPA – DFJP

Infrastruktura

Ing. Jiří Studnička

Technický a zkušební ústav Praha

Infrastruktura

Ing. Roman Adamek

VUZ, a.s.

Infrastruktura

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

ČVUT – FSv

Infrastruktura

Ing. Jiří Smolík

Subterra a.s.

Infrastruktura

Dr. Imrich Korpanec

EFRTC

Infrastruktura

 

doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.

ČVUT – FD

Energie

Ing. Ivan Dobeš

VUZ, a.s.

Energie

Ing. Petr Chlum

VUZ, a.s.

Energie

Ing. Vladivoj Výkruta

VUZ, a.s.

Energie

Ing. Michal Satori

Elektrizace železnic Praha a.s.

Energie

Ing. Rastislav Michalka

ŽSR

Energie

 

doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský

ČVUT – FD

Řízení a zabezpečení

Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.

VUZ, a.s.

Řízení a zabezpečení

doc. Ing. Jana Kaliková, Ph.D.

ČVUT – FD

Řízení a zabezpečení

Ing. Vladimír Kampík

AŽD Praha s.r.o.

Řízení a zabezpečení

Ing. Vít Malinovský, Ph.D.

ČVUT – FD

Řízení a zabezpečení

Ing. Karel Beneš

VUZ, a.s.

Řízení a zabezpečení

Ing. Ivan Tuháček, Ph.D.

AŽD Praha s.r.o.

Řízení a zabezpečení

Dr. Libor Lochman

CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies)

Řízení a zabezpečení

 

Ing. Zdeněk Malkovský

VÚKV, a.s.

Rozhraní podsystémů

Ing. Petr Kaván, Ph.D.

VUZ, a.s.

Rozhraní podsystémů

doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.

UPA – DFJP

Rozhraní podsystémů

Ing. Vratislav Šuk

VUZ, a.s.

Rozhraní podsystémů

Ing. Michal Hipman, CSc.

VUZ, a.s.

Rozhraní podsystémů

Ing. Lukáš Hejzlar

VUZ, a.s.

Rozhraní podsystémů

doc. Ing. Miroslav Kepka, CSc.

ZČU – FST

Rozhraní podsystémů

doc. Ing. Josef Kolář, CSc.

ČVUT – FST

Rozhraní podsystémů