Česky English

Horní menu

Úvod

Technologická platforma je zájmovým Sdružením  podnikatelských subjektů, univerzit, výzkumných a projektových ústavů z odvětví železničního průmyslu, které se podílí na návrhu, investiční výstavbě, údržbě a ověřování železniční infrastruktury České republiky v subsystémech „infrastruktura“, „energie“, „řízení a zabezpečení“ a rozhraní subsystémů.

Sdružení je právnickou osobou od 4. 1. 2008. Jeho cílem je spojení vědeckého a technického potenciálu univerzit, výzkumných a projektových ústavů spolu s výrobním potenciálem stavebních a výrobních společností k realizaci následujících cílů a předmětu činnosti:

Čtěte více....

Interoperabilita

Požadavky spojené se zajištěním železniční interoperability vychází ze záměrů Evropské unie (EU) připravit podmínky pro integraci evropského železničního průmyslu a vznik jednotného trhu s jeho produkty a jsou vyjádřeny ve směrnicích ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému. Těmito požadavky se musí řídit projektování, výstavba, související výroba i navazující údržba tratí.

Interoperabilita železničního systému zajišťuje mimo jiné kompatibilitu železniční infrastruktury jednotlivých členských států EU.

Čtěte více