Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Projekty > DIGRI

DIGRI

Název projektu: Digitální a zelená železniční infrastruktura

Číslo projektu: CZ.01.01.01/0 7/23_010/0 001253   

Program financování: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Příjemce: Interoperabilita železniční infrastruktury

Období realizace: 13. 04. 2023–12. 04. 2026

Etapy:   E I. 13. 04. 2023–31. 12. 2023; E II. 1. 01. 2024–30. 09. 2024; E III. 1. 10. 2024–31. 07. 2025; E IV. 1. 08. 2025–12. 04. 2026

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu „Digitální a zelená železniční infrastruktura“ (DIGRI) je využití širokého komplexu odborných kapacit členů technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury pro prosazení technologie digitalizace a principů „Zelené dohody“ do přípravy, výstavby, provozu a údržby železniční infrastruktury.

Záměr projektu navazuje na dokument „Nová průmyslová strategie pro ekologickou a digitální Evropu“. 

Věcné cíle projektu:

1) Podpořit zavádění procesu digitalizace na železnici a podporovat zelenou transformaci redukcí uhlíkových emisí, snižováním dopadů železnice na životní prostředí a efektivním využíváním druhotných materiálů.

2) Zaměřit koordinační roli členů TP na řešení záměrů v oblasti digitalizace a principů Zelené dohody a při směrování a realizaci relevantních témat a projektů VaVaI na národní a mezinárodní úrovni.

3) Posílit konkurenceschopnost a zvýšit obchodní úspěšnost průmyslových členů TP.

4) Snížit administrativní zátěž velkých a malých podniků při jejich vstupu na evropský trh.

5) Zvýšit propojení akademické a průmyslové sféry a veřejného a soukromého sektoru výzkumu.

6) Rozšiřovat prosazování moderních technologií v souladu s principy železniční interoperability.

7) Posílit současnou spolupráci s Evropskou technologickou platformou ERRAC a ostatními národními technologickými platformami.

 Foto plakátu DIGRI.JPG