Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Projekty > Železniční interoperabilita

Železniční interoperabilita

Název projektu: Železniční interoperabilita - příležitost rozvoje, inovací a ekologie
Číslo projektu: CZ.1.03/5.1.00/22.00030
Program financování: Operační program Podnikání a inovace
Příjemce: Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury
Období realizace: 22. 5. 2011 – 31. 12. 2014

Stručný popis obsahu projektu:

Projekt má podpořit fungování technologické platformy prostřednictvím implementace strategických dokumentů, a to zejména ve formě iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných ve Strategické výzkumné agendě a Implementačním akčním plánu jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj, navazování hlubší spolupráce technologické platformy s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných institucí a podniků do jejich činnosti. Součástí jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a technologické platformy, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje a další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů.

Výstupy projektu jsou:

Iniciace výzkumných a vývojových projektů členů technologické platformy

  • Věda a výzkum pro rozvoj železniční dopravy mezi Evropou a Asií
  • Systém sledování vlastností výrobků s přihlédnutím k parametrům interoperability Evropského železničního systému
  • Interakční chování systému trolejové vedení – sběrač

Iniciace přeshraničních projektů s účastí technologické platformy a jejich členů

  • Optimalizace železniční infrastruktury a monitoring dalšího snižování hluku
  • Multi-domain Advanced Signalling System – Nový víceúčelový systém zabezpečení jízdy vlaku
  • Future Of Surface Transport Research Rail (FOSTER RAIL) – Posílení výzkumné a inovační strategie Evropského dopravního průmyslu – Budoucí rozvoj železničního výzkumu

Více o projektu: http://www.czechinvest.org/interoperabilita-zeleznicni-infrastruktury

logo