Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Projekty > Interoperabilita železniční infrastruktury

Interoperabilita železniční infrastruktury

Název projektu: Interoperabilita železniční infrastruktury
Číslo projektu: CZ.1.03/5.1.00/21.00001
Program financování: Operační program Podnikání a inovace
Příjemce: Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury
Období realizace: 11. 5. 2009 – 11. 10. 2011

Stručný popis obsahu projektu:

Projekt technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury, podpořený z programu Spolupráce – Technologické platformy, inicioval vznik kooperace mezi stavebními a výrobními průmyslovými společnostmi, univerzitami a výzkumnými organizacemi působícími v rámci železniční infrastruktury. Průmyslové společnosti, univerzity i výzkumné ústavy jsou zastoupeny ve společných týmech – expertních skupinách pro subsystémy „infrastruktura“, „energie“, „řízení a zabezpečení“ a „rozhraní/kolejová vozidla“. Technologická platforma zajišťuje aktivní kontakty a komunikaci mezi jejími členy i spolupracujícími partnery a institucemi a umožňuje tak vytvářet velmi dobré a vzájemné propojení podnikatelského prostředí a tím naplňovat obecný cíl programu Spolupráce – Technologické platformy.

Projekt Interoperabilita železniční infrastruktury je spojen se záměry EU iniciovat integraci železničního průmyslu. Technologická platforma má tak přínos pro další rozvoj železničního odvětví českého hospodářství, a to v návaznosti na pokračující integraci České republiky do EU. Projekt vychází ze „Strategických obecných zásad společenství“ a jejich navazující priority – „Rozšíření a zlepšení evropských dopravních infrastruktur“. Projekt sledoval záměr vycházející z myšlenky, že evropská železniční infrastruktura musí respektovat požadavky interoperability transevropského železničního systému.


Více o projektu: http://www.czechinvest.org/interoperabilita-zeleznicni-infastruktury

logo