Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Projekty > VRT – BUDOUCNOST

VRT – BUDOUCNOST

Název projektu: Vysokorychlostní tratě – budoucnost udržitelné mobility České republiky
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018816
Program financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Příjemce: Interoperabilita železniční infrastruktury. 
Období realizace: 28. 8. 2019–30. 6. 2022

Stručný popis obsahu projektu:

Projekt Vysokorychlostní tratě – budoucnost udržitelné mobility České republiky navazuje na dosavadní   zkušenosti a výsledky projektů programů MPO a bude pokračováním rozvoje dosavadní vysoké odbornosti členů TP a její udržitelnosti.

Hlavním přínosem připravovaných a realizovaných aktivit a výstupů projektu je pro TP, souběžně se získáním příležitostí pro činnost řešitelských týmů univerzit a výzkumných ústavů, především posílení konkurenceschopnosti a zvýšení obchodní úspěšnosti průmyslových členů.

Další přínosy pro TP vyplývají z dotační podpory její činnosti, která umožní:

 • rozšíření témat věcného zaměření evropské železniční interoperability a využívání jejich výsledků,
 • další činnost vytvořené „Evropské sítě železniční interoperability“ TP,
 • pokračování mezinárodní spolupráce a vytvoření možnosti účasti členů TP v Programu HORIZON 2020 a HORIZON EUROPE a Společného podniku Shift2Rail a nyní Europe´s Rail JU,
 • pokračování spolupráce S ETP (ERRAC) a NTPs, která posiluje úlohu TP v oblasti evropského dopravního VaVaI,
 • aktivní využití možnosti ovlivnit rozhodnutí či zásahy v oblasti evropského železničního výzkumu připravovaných DG RTD a DG MOVE, v dalších Operačních programech České republiky,
 • posílení úlohy a postavení TP jako partnera MD ČR, SFDI a Správy železnic
 • odbornou a administrativní přípravu členů TP.

Ve své činnosti se platforma při řešení projektu zaměří na :

 • vypracování dokumentu  Cestovní mapa, jehož cílem je stanovení postupu zavádění moderních technologií při přípravě a realizaci  vysokorychlostních tratí v ČR  a podpora zapojení českých subjektů do tohoto procesu,
 • aktualizaci Strategické výzkumné agendy,
 • zapojení členů platformy do činnosti evropské technologické platformy ERRAC,
 • zapojení členů do evropských a národních výzkumných programů.

Plakát Vrt-B obr..JPG