Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Odborná činnost > Sbor hodnotitelů

Sbor hodnotitelů

Sbor hodnotitelů (SH) je složen z vědeckých, výzkumných a pedagogických expertů z pracovišť členů Sdružení a ze zahraničí. Členové Sboru hodnotitelů jsou rozděleni do podsystémů:

- Infrastruktura

- Energie

- Řízení a zabezpečení

- Systémová řešení

- Cirkulární ekonomika

Členové Sboru hodnotitelů se podílejí na zpracování projektů, studií, metodik, posudků a dalších dokumentů, které jsou zadávány Sdružením v rámci smluvních vztahů s objednateli. Současně spolupracují s vedoucími expertních skupin (ES), pokud jsou požádáni o spolupráci. V případě spolupráce s nimi Sdružení uzavírá Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Obdobně jako u ES se aktualizace SH provádí jednou ročně, vždy na začátku kalendářního roku.

Složení Sboru hodnotitelů dle oboru působnosti