Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Konference a semináře > Seminář 2/2017 > Program S 2/2017

Program semináře

Hodnocení dynamických účinků v koleji

který pořádá Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí a staveb dne 15. srpna 2017 v zasedací místnosti, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze.

Cíl semináře: Seznámení odborné veřejnosti s výsledky disertačních prací zaměřených na měření dynamických účinků v koleji a ve výhybkách a prezentovat a diskutovat dosavadní výsledky a zkušenosti získané ve zkušebních úsecích v žst. Ústí nad Orlicí.

Pozvánka s programem

Registrace do 11. 8. 2017