Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Úvod

                                                             Úvod

 

Technologická platforma je zájmovým Sdružením podnikatelských subjektů, univerzit, výzkumných a projektových ústavů z odvětví železničního průmyslu, které se podílí na návrhu, investiční výstavbě, údržbě a ověřování železniční infrastruktury České republiky v subsystémech „infrastruktura“, „energie“, „řízení a zabezpečení“ a rozhraní subsystémů.

Sdružení je právnickou osobou od 4. 1. 2008. Jeho cílem je spojení vědeckého a technického potenciálu univerzit, výzkumných a projektových ústavů spolu s výrobním potenciálem stavebních a výrobních společností k realizaci následujících cílů a předmětu činnosti:

  1. Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Sdružení.
  2. Strukturalizace a podpora realizace projektů vývoje, výzkumu a zkušebnictví zajišťující současnou produkci členů Sdružení s požadavky Technických specifikací interoperability transevropského železničního systému v podsystémech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení.
  3. Získávání finančních prostředků na realizaci těchto projektů.
  4. Uplatnění podílu členů Sdružení na mezinárodních (evropských) aktivitách souvisejících s vytvářením nových předpisů pro výstavbu, výrobu a údržbu i navazující zkoušky a hodnocení produkce evropského železničního průmyslu.