Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Konference a semináře > Seminář 2/2017

Seminář

Hodnocení dynamických účinků v koleji

pořádá Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí a staveb dne 15. srpna 2017 v zasedací místnosti Fakulta dopravní, ČVUT v Praze.

Cíl semináře: Seznámení odborné veřejnosti s výsledky disertačních prací zaměřených na měření dynamických účinků v koleji a ve výhybkách a prezentovat a diskutovat dosavadní výsledky a zkušenosti získané ve zkušebních úsecích v žst. Ústí nad Orlicí.

Pozvánka s programem 

Prezentace

Fotogalerie