Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Konference a semináře > Seminář 1/2017 > Registrace S 1/2017

Registrace 

Informace pro účast na workshopu

Novinky v oblasti posuzování interoperability

Workshop se koná dne 29. června 2017 v přednáškové místnosti A138, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno.

Přihlášku účastníka je nutné zaslat do 15. 06. 2017 na email: sekretariat@sizi.cz, nebo na adresu: Kodaňská 46/1441, Vršovice, 101 00 Praha 10.

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení zde

Účastnický poplatek je 350 Kč, pro členy ČKAIT je 300 Kč, pro studenty ZDARMA.

Účastnický poplatek poukažte, prosím, na účet č. 43-1266260277, kód banky 0100 vedený u Komerční banky, a.s., kde variabilním symbolem je IČ firmy nebo rodné číslo zakončené „-3“.

Na základě řádně vyplněné a odeslané závazné přihlášky a připsané platby na náš účet vyhotovíme účetní doklad, který zašleme na uvedenou adresu.