Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Konference a semináře > Seminář 3/2017 > Registrace S 3/2017

Registrace

Informace pro účast na semináři

Oprava a údržba kolejí železničních drah

Seminář se koná dne 14. 11. 2017 v Zasedací místnosti děkanky B169, Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6

Ke dni 6. 11. 2017 je kapacita semináře naplněna a registrace je ukončena.

Přihlášku účastníka je nutné zaslat do 10. 11. 2017 na email: sekretariat@sizi.cz, nebo na adresu: Kodaňská 46/1441, Vršovice, 101 00 Praha 10.

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení  zde

Účastnický poplatek je 350 Kč, pro členy ČKAIT je 250 Kč, pro studenty ZDARMA.

Účastnický poplatek poukažte, prosím, na účet č. 43-1266260277, kód banky 0100 vedený u Komerční banky, a.s., kde variabilním symbolem je IČ firmy nebo rodné číslo zakončené „-4“.

Na základě řádně vyplněné a odeslané závazné přihlášky a připsané platby na náš účet vyhotovíme účetní doklad, který zašleme na uvedenou adresu.