Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Konference a semináře > Seminář 1/2016 > Registrace S 1/2016

Registrace 

Informace pro účast na semináři

Progresivní přístup ke zřizování a údržbě železničního spodku technologií bez snášení kolejových polí

Seminář se koná 12. října 2016 od 9:00 hod. do 14:00 hod. v Konferenčním sále, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Přihlášku účastníka je nutné zaslat do 30. 09. 2016 na email: sekretariat@sizi.cz, nebo na adresu: Kodaňská 46/1441, Vršovice, 101 00 Praha 10.

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení zde.

Účastnický poplatek je 400 Kč, pro členy ČKAIT je 300 Kč, pro studenty ZDARMA.

Účastnický poplatek poukažte, prosím, na účet č. 43-1266260277, kód banky 0100 vedený u Komerční banky, a.s., kde variabilním symbolem je IČ firmy nebo rodné číslo zakončené „-2“.

Na základě řádně vyplněné a odeslané závazné přihlášky a připsané platby na náš účet vyhotovíme účetní doklad, který zašleme na uvedenou adresu.