Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Projekty > POSTA

POSTA

Název projektu: Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice
Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0107
Program financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Univerzita Pardubice
Partner: Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury
Období realizace: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2014

Stručný popis obsahu projektu:

Cílem projektu je posílení spolupráce a prohloubení vztahů mezi Univerzitou Pardubice a technologickou platformou Interoperabilita železniční infrastruktury a na základě jejich spolupráce získávání nových vazeb s dalšími domácími i zahraničními institucemi ze sféry vzdělávací, výzkumné i komerční.

K posílení spolupráce a navázání nových vazeb dojde prostřednictvím dlouhodobých i krátkodobých stáží, krátkodobých účastí na konferencích, workshopech apod., dále předáváním získaných informací na konferencích a workshopech pořádaných Univerzitou Pardubice či technologickou platformou.

Pro úspěšné navazování a další prohlubování spolupráce se zahraničními partnery je dalším cílem projektu zlepšení komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Pro zlepšení schopností obecně budou probíhat školení v komunikačních a prezenčních dovednostech atd.

Navázáním spolupráce s relevantními institucemi dojde na Univerzitě Pardubice k lepšímu přenosu a využití výsledků výzkumu a vývoje do výuky, která se tím stane flexibilnější ke změnám na trhu a bude tak docházet k jejímu neustálému inovování. Výsledkem projektu bude fungující pravidelná spolupráce nejen mezi univerzitou a technologickou platformou, ale i s ostatními institucemi, které budou prostřednictvím aktivit tohoto projektu ke spolupráci získány. Workshopy a konference, na kterých budou získané poznatky předávány, inovované předměty a opory a také aktivní přenos nejnovějších poznatků mezi spolupracujícími institucemi.

Klíčové aktivity projektu:

  • získávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí (odborné kurzy a školení)
  • tuzemské a zahraniční studijní pobyty na VaV pracovištích univerzit a komerčních subjektů
  • aktivní účast na tuzemských i zahraničních konferencích (včetně podílu na jejich organizování), veletrzích a výstavách
  • předávání zkušeností cílovým skupinám (workshopy pro pracovníky Univerzity Pardubice a členy technologické platformy, výběrové přednášky pro studenty) - včetně zdůraznění role tutorování
  • mentorování po dobu pobytu členů cílových skupin (studentů) na hostující instituci.

Více o projektu: http://projekty.upce.cz/posta/cile.html