Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Konference a semináře > Konference 2/2020

Konference

Studentská vědecká konference IRICoN 2020 Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice

Datum: 10. 11. 2020, on-line

Organizátoři: Fakulta dopravní, Ústav aplikované informatiky v dopravě ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů

Odborná úroveň konference je garantována vystoupením předních odborníků v železniční dopravě z vysokých škol a z firem a institucí v železniční dopravě (AŽD, Skanska, SŽDC, ČD, VUŽ, VUKV apod.).

Hlavní část účastníků tvoří studenti magisterských a doktorských studijních programů, kteří se zabývají výzkumem v oblasti železniční dopravy.

Tematické okruhy: 1. Železniční infrastruktura, 2. Energie a životní prostředí, 3. Řízení a zabezpečení, 4. Údržba, 5. Logistika a management, 6. Informační systémy, 7. Kolejová vozidla pro rychlá železniční spojení.

Program

Prezentace