Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Projekty > Foster Rail

Foster Rail

Název projektu: Future of Surface Transport Research Rail
Program financování: Evropská komise, 7. Rámcový program (RP7)
Koordinátor: UIC
Konsorcium: UIC, UNIFE, UITP, EURNEX, UNIVERSITY NEWCASTLE, TRV, CER, FFE, BOMBANDIER TRANSPORT, ANSALDO, SNCF, IŽI, NETWORK RAIL, ALSTOM TRANSPORT, REGIE AUTONOME, TMB, IST ID, DEUTCHE BAHN AG, AUSTRIATECH, INNOTECH
Období realizace: 1. 5. 2013 – 30. 4. 2016

Stručný popis obsahu projektu:

Projekt FOSTER-RAIL řeší podporu výzev Posílení výzkumných a inovačních strategií dopravního průmyslu v Evropě. Výzkumná činnost se týká koordinační a podpůrné činnosti zaměřené na podporu činnosti evropských technologických platforem pro oblast pozemní dopravy.

Tato výzkumná činnost má za cíl pomáhat ERRACu a ostatním evropským technologickým platformám souvisejícím s dopravou (ETP) při definování potřeb výzkumu, strategií a programů za účelem realizace cílů strategie Evropa-2020 (EUROPE-2020 STRATEGY) a vize Bílé knihy 2011 (WHITE PAPER 2011) pro budoucí dopravní systém, který bude konkurenceschopný a účinně využívající zdroje.

Pracovní plán projektu FOSTER-RAIL je rozdělen do osmi pracovních balíčků, které zpracovávají sérii logických kroků s určitým stupněm vzájemné závislosti, která zajistí úspěšný výsledek projektu. Česká technologická platforma se podílí na zpracování WP1, Task 1.2. Tato úloha je rozdělena do 3 částí, první se zabývá pochopením toho, jak je železniční výzkum organizován ve vybraných členských/asociovaných státech EU, druhá část identifikuje existenci železničních technologických platforem nebo podobných subjektů na národní úrovni k vytvoření digitálního katalogu a třetí částí je identifikace strategických cílů národních železničních výzkumných priorit, zpřístupňování informací o jejich vývoji a výsledcích.

Projekt FOSTER-RAIL integruje dosavadní práci ERRACu a jeho pracovních skupin a bude ji nadále rozvíjet. FOSTER-RAIL vychází z plánu ERRACu (ERRAC-ROADMAP) a pokračuje v podpoře a posilování spolupráce mezi zúčastněnými stranami, včetně orgánů s rozhodovací pravomocí, a lepším vymezením strategie v oblasti výzkumu a inovací. V souvislosti s výzkumem a inovacemi se zacílí na součinnost mezi různými druhy dopravy a další multi-modální otázky. FOSTER-RAIL má být řešen vzájemnou podporou spolupráce s ostatními druhy dopravy.

Projekt FOSTER-RAIL tak představuje základní nástroj podpory pro poskytnutí relevantní STRATEGIC RAIL RESEARCH AND INNOVATION AGENDA, jakož i RAIL BUSINESS SCENARIO pro období do roku 2050, který musí být referencí pro budoucí výzkumné agendy a plány technologických postupů (technology roadmaps), které mají být vyvinuty v časovém horizontu do roku 2050.


Více o projektu: http://www.errac.org/foster-rail/impacts

logo Foster rail