Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Konference a semináře > Seminář 2/2024

Seminář 2/2024

Aktuální poznatky k problematice hluku a vibrací z kolejové dopravy

Datum: 29. května 2024

Čas: 10:00 – 13:00

Místo konání: zasedací místnost FD ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1

Hluk je obecně vnímán veřejností jako něco negativního. V plné míře to platí i pro hluk a vibrace, vznikající v souvislosti s kolejovou dopravou. Jedním z důsledků tohoto stavu potom může být třeba i nižší podpora veřejnosti pro další rozvoj tohoto typu dopravy. Významným parametrem při vzniku hluku a vibrací je i rychlost jízdy kolejového vozidla. A právě snaha zvyšovat rychlost jízdy kolejových vozidel na železniční infrastruktuře v ČR dokládá důležitost problematiky souvisejícího hluku a vibrací.

Pozvánka s programem

Prezentace:

Úvodní prezentace ES ROZ a její činnosti v rámci SIŽI - Ing. Jiří Jelenek (VÚKV)

Projekt DIGRI - Redukce hluku a vibrací -  Ing. Bc. Lenka Lomoz, Ph.D. (ČVUT FSv)Úvod do problematiky. Zajímavé téma k řešení.

Rayleighovo vlnění u vysokorychlostních tratí - Ing. Michal Petýrek (ČVUT FSv)Prezentace možných nových souvislostí, porovnání související legislativy ČR x DE

Antivibrační rohože - Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (ČVUT FSv)Prezentace aktuálního stavu poznání, přínosy, negativa.

Vliv tunelu jako prvku infrastruktury na hluk v interiéru projíždějícího železničního vozidla - Ing. Lucie Phamová, Ph.D.  (VÚKV)Prezentace konkrétních výsledků měření.

Predikce hlukových emisí s využitím matematického modelování - Bc. Filip Beichl Behúl  (student magisterského studia ČVUT FSv)Prezentace výsledků bakalářské práce na téma „Akustická studie vybraných lokalit v okolí modernizované železniční tratě Praha – Kladno

Posouzení vlivu zeleně na šíření hluku v okolí železničních staveb - Ing. David PohořalýPrezentace výsledků diplomové práce na témaVliv zeleně na šíření hluku v okolí železničních staveb