Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Nové události > 10. 10. 2022 - 30. 6. 2029 – Operační program Doprava 2021-2027 (OPD3)

10. 10. 2022 - 30. 6. 2029 – Operační program Doprava 2021-2027 (OPD3)Datum konání:
10.10.2022

Program Doprava 2021–2027 (OPD3) navazuje na Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2) a jeho cílem je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Na splnění tohoto cíle bylo Evropskou unií v programovém období 2021–2027 vyčleněno pro ČR 4,9 miliardy eur, což dělí z OPD3 největší český operační program.

Věcné zaměření OPD3 se soustřeďuje zejména na podporu v oblasti dopravní infrastruktury v majetku státu – projekty Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR –, která bude doplněna podporou zaměřenou na dobíječky/plničky alternativních paliv, inteligentní dopravní systémy (ve městech i na hlavních silničních tazích mimo města), interoperabilitu v železniční dopravě či na tramvajové a trolejbusové tratě. Projekty měst jsou začleněny do širšího strategického rámce, takzvaného ITI (integrované teritoriální investice), což přináší lepší koordinaci i s projekty podporovanými z jiných operačních programů.

OPD3 se člení do třech věcných priorit (doplněných o čtvrtou prioritu zaměřenou na technickou pomoc). První priorita obsahuje zejména železnici a silniční síť TEN-T doplněné o projekty z oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS). Druhá priorita cílí na silniční projekty mimo síť TEN-T a třetí na projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě) a infrastruktury alternativních paliv.

Přehled aktuálně vyhlášených výzev, včetně podrobné dokumentace, je zveřejněn v sekci Harmonogram výzev