Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Nové události

Nové události


Štítky:
Novější 1

21. 2. a 28. 2. 2017, Praha – ÚPV pořádá Seminář a workshop

Datum konání: 21. 2. 2017 - 28. 2. 2017

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá dne 21. 2. 2017 v kongresovém sále úřadu: 

Seminář o přihlašování technických řešení do zahraničí podle Dohody o patentové spolupráci (PCT) se zaměřením na funkce Visegradského patentového institutu.

Účast na semináři je bezplatná. Pozvánka s programem

Na seminář navazuje dne 28. 2. 2017 v kongresovém sále úřadu:
Workshop o přihlašování technických řešení do zahraničí podle dohody o PCT s využitím ePCT.

Workshop bude probíhat pouze v anglickém jazyce bez tlumočení.
Účast na semináři je bezplatná. Pozvánka s programem


Přihlášku zašlete Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu, paní PhDr. Janě Pavkové, telefon: 220 383 184, e-mail:jpavkova@upv.cz. 


Publikováno 24. 1. 2017 9:46

7. 12. 2016 v Brně – Workshop CESTI 2016

Datum konání: 7. 12. 2016

Workshop CESTI 2016,

pod záštitou děkana FAST VUT v Brně prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc.,

se koná na Fakultě stavební VUT v Brně ve středu 7. 12. 2016 od 10:00 hod. do 15:30 hod.

Pozvánka s programem

Registrace

Cílem je prezentovat odborné veřejnosti výsledky řešení projektu a nabídnout je k praktickému využití. Záměrem je také získat zpětnou vazbu a podněty pro další práci Centra CESTI a podpořit diskusi o dalším rozvoji výzkumu v oblasti dopravní infrastruktury.

Účast na Workshopu CESTI 2016 je bezplatná, občerstvení bude zajištěno.

Více informací naleznete na http://cesti.cz/


Publikováno 25. 11. 2016 17:56

21. ročník konference „ŽELEZNICE" se koná dne 23. 11. 2016 v Praze

Datum konání: 23. 11. 2016

Ve středu 23. 11. 2016 od 8:00hod v Praze, v kongresovém sálu hotelu Olšanka se koná 21. ročník konference „ŽELEZNICE“,

kterou pořádají SUDOP PRAHA a.s., SŽDC, s.o., pozvánka s programem odkaz   

V rámci konference ŽELEZNICE 2016 se uskuteční již 2. ročník vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2016.

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které přináší významný přínos v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jednak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

Ocenění uděluje a předává generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o., nebo jím pověřený zástupce, a generální ředitel SUDOP PRAHA a.s. na základě usnesení „Hodnotící komise“.

obr.železnice2016.JPG

Více o konferenci na http://www.konferencezeleznice.cz/

 


Publikováno 29. 10. 2016 13:53

Výzva k přihlášení nominací na cenu Evropský vynálezce roku 2017

Datum konání: 12. 10. 2016

Evropský vynálezce roku 2017 

Evropský patentový úřad vyhlásil prestižní soutěž v oblasti technické tvůrčí práce a inovací Evropský vynálezce roku 2017. Podrobné informace naleznete na internetové stránce Evropského patentového úřadu zde

Na stejné stránce je ke stažení také formulář přihlášky, který lze podat poštou nebo e-mailem a který obsahuje odpovědi na časté otázky týkající se přihlášky.

Nominace může být provedena přímo, případně prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví do 12. října 2016 (jdvornak@upv.cz)


Publikováno 29. 8. 2016 10:34

20. 9. –25. 9. 2016 se koná v Berlíně mezinárodní veletrh InnoTrans

Datum konání: 20. 9. 2016 - 25. 9. 2016

Ve dnech 20. 9.–23. 9. 2016 se koná v Berlíně mezinárodní veletrh InnoTrans. Pro veřejnost zpřístupněno od 24. 9.–25. 9. 2016.

Mezinárodní veletrh dopravních technologií, inovačních komponentů, vozidel a systémů.

Odborný veletrh se koná již po jedenácté, je zaměřený zejména na železniční technologie. Další oblastí jsou železniční infrastruktura, interiéry, veřejná doprava a konstrukce tunelů. V rámci veletrhu probíhá také kongres a několik renomovaných fór.

Více naleznete na webových stránkách veletrhu odkaz

logo innotrans 2016.png


Publikováno 1. 8. 2016 9:16

14. – 16. 6. 2016 se v Ostravě koná Czech Raildays 2016

Datum konání: 14. 6. 2016 - 16. 6. 2016

Dny kolejové dopravy Czech Raildays 2016 se konají ve dnech 14. – 16. 6. 2016 na výstavišti v Ostravě, více zde

 


Publikováno 31. 5. 2016 19:38

11. Světová konference železničního výzkumu (WCRR), 29. 5. – 2. 6. 2016, Milán, Itálie

Datum konání: 29. 5. 2016 - 2. 6. 2016

V Miláně se koná ve dnech 29. 5. – 2. 6. 2016

11. WCRR (World Congress on Railway Research)

Více o konferenci odkaz

Posláním konference je propagovat hodnotu a přínosy železničního výzkumu, technické inovace a vývoj, celosvětovou spolupráci a sdílení technologického know-how v oblasti železniční dopravy.

 

 

 


Publikováno 28. 4. 2016 14:46

Pozvánka na seminář K aktuálním problémům zabezpečovací techniky, 25. 5. 2016, ZČU v Plzni

Datum konání: 25. 5. 2016

ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra aplikované elektroniky a komunikací zve na

seminář K aktuálním problémům zabezpečovací techniky, který se koná dne 25. 5. 2016 v Plzni.

Pozvánka zde


Publikováno 28. 4. 2016 14:13

Pozvánka na semináře Úřadu průmyslového vlastnictví

Datum konání: 4. 5. 2016

Pozvánka na semináře Úřadu průmyslového vlastnictví

 - "Asijské databáze", který se koná dne 4. 5. 2016 pozvánka
 - "Databáze průmyslových vzorů", který se koná dne 18. 5. 2016 pozvánka
 - "Úvod do problematiky průmyslových práv", který se koná dne 15. 6. 2016 pozvánka


Publikováno 31. 3. 2016 10:51

19. Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA ve dnech 18.–20. dubna 2016 v Olomouci

Datum konání: 18. 4. 2016 - 20. 4. 2016

19. Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA ve dnech 18.–20. dubna 2016 v Olomouci

program odkaz

 


Publikováno 31. 3. 2016 10:14

Novější 1