Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Kalendář akcí TP

Kalendář akcí TP


Štítky:

Novější 1

PF 2021

Datum konání: 15. 1. 2021

PF 2021 v1.PNG


Publikováno 15. 12. 2020 17:36

8. 12. 2020, online – 3. zasedání Projektového týmu VRT-BUDOUCNOST

Datum konání: 8. 12. 2020

Třetí zasedání Projektového týmu (PT) projektu Vysokorychlostní tratě – budoucnost udržitelné mobility v ČR se uskuteční dne 8.12.2020 od 9.30 hodin do 12.00 hodin formou videokonference. 

Videokonference bude organizována na platformě MS-Team, před zasedáním PT obdrží účastníci  mail s odkazem na připojení na meeting.  

Hlavním cílem zasedání PT bude zhodnotit aktivity projektu za III. etapu a projednat hlavní záměry projektu na IV. etapu.

Program


Publikováno 23. 11. 2020 18:20

10. 11. 2020, on-line – SVK IRICoN 2020 – VRT – budoucnost české železnice

Datum konání: 10. 11. 2020

Fakulta dopravní, Ústav aplikované informatiky v dopravě ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů pořádá Studentskou vědeckou konferenci IRICoN 2020 Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice.

Odborná úroveň konference bude garantována vystoupením předních odborníků v železniční dopravě z vysokých škol a z firem a institucí v železniční dopravě (AŽD, Skanska, SŽDC, ČD, VUŽ, VUKV apod.).

Hlavní část účastníků budou tvořit studenti magisterských a doktorských studijních programů, kteří se zabývají výzkumem v oblasti železniční dopravy.

Datum: 10. 11. 2020, online od 9:30 hod.

Tematické okruhy: 1. Železniční infrastruktura, 2. Energie a životní prostředí, 3. Řízení a zabezpečení, 4. Údržba, 5. Logistika a management, 6. Informační systémy, 7. Kolejová vozidla pro rychlá železniční spojení.

Program


Publikováno 1. 11. 2020 18:29

27. 10. 2020, Praha – 27. zasedání Správní rady TP (! v důsledku opatření v ČR se odkládá)

Datum konání: 27. 10. 2020

V důsledku současných opatření v České republice je z rozhodnutí
Předsednictva Správní rady ze dne 7.října 2020 odloženo 27. zasedání Správní
rady Technologické platformy "Interoperabilita železniční infrastruktury"
plánované na den 27. října 2020.

K tomuto dni Vám bude, vážení členové, zaslána Informační zpráva, jejímž
obsahem budou připravované přednášky a zpracované dokumenty tohoto
odloženého zasedání.

 


Publikováno 5. 8. 2020 8:32

Výzva k zaslání návrhů kandidátů na Významnou osobnost (! změna z důvodu opatření v ČR)

Datum konání: 20. 10. 2020

! Změna: z důvodu opatření v ČR se neuskuteční letošní ročník ocenění “Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2020“!

Výzva společnostem a institucím k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 6. ročníku “Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2020“

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které je významným přínosem v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v období předcházejícím udílení ocenění.

Šestý ročník vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2020 a předání ocenění se uskuteční na 25. ročníku konference ŽELEZNICE 2020 konané dne 5. listopadu 2020, v kongresovém sále hotelu “Olšanka“ v Praze.

 V případě Vašeho zájmu o účast v této významné aktivitě Vás prosíme o zaslání návrhu kandidáta za Vaší společnost, instituci. Návrhy kandidátů, s jeho/její charakteristikou, zasílejte na adresu sekretariátu technologické platformy “Interoperabilita železniční infrastruktury“ sekretariat@sizi.cz v termínu do 5. října 2020.


Publikováno 27. 8. 2020 9:43

22. 9. 2020, Praha – zasedání UPT projektu VRT-B

Datum konání: 22. 9. 2020

Užší projektový tým projektu VRT-BUDOUCNOST se sejde k pracovnímu jednání dne 22. 9. 2020 v 9:30 hod. v zasedací místnosti FD ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1.


Publikováno 7. 9. 2020 10:30

17. 9. 2020, Praha – zasedání ES MS

Datum konání: 17. 9. 2020

Expertní skupina Mezinárodní spolupráce se sejde k pracovnímu jednání dne 17. 9. 2020 v 9:30 hod. v zasedací místnosti FD ČVUT, Na Florenci 25, Praha.


Publikováno 3. 9. 2020 10:29

16. 9. 2020, Pardubice – zasedání ES Infrastruktura

Datum konání: 16. 9. 2020

Expertní skupina Infrastruktura se sejde k pracovnímu jednání dne 16. 9. 2020 ve 13,00 hod. v Pardubicích na DFJP UPa.


Publikováno 17. 8. 2020 11:25

9. 9. 2020, Praha – Pracovní jednání 4. ŽB – spolupráce TP se SŽ

Datum konání: 9. 9. 2020

Pracovní jednání expertní skupiny Výzkum a Rychlá spojení zaměřené na téma “4. Železniční balíček – spolupráce se Správou železnic" se koná dne 9. 9. 2020 od 9:30 hod. v zasedací místnosti FD ČVUT, Na Florenci 25, Praha.


Publikováno 1. 9. 2020 23:23

25. 8. 2020, Praha – Řešitelský tým VRT-B Cestovní mapa

Datum konání: 25. 8. 2020

Řešitelský tým VRT-B Cestovní mapa se sejde na pracovním jednání dne 25. srpna 2020 od 9,30 hod. v zasedací místnosti FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1.


Publikováno 7. 8. 2020 11:11

Novější 1