Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Kalendář akcí TP

Kalendář akcí TP


Novější 1 3 5 10 14

20. 4. 2021, online – porada projektového týmu VRT-BUDOUCNOST

Datum konání: 20. 4. 2021

Porada projektového týmu VRT-BUDOUCNOST se koná online dne 20. dubna 2021.

Pozvánka s programem


Publikováno 1. 3. 2021 13:19

16. 4. 2021, online - zasedání předsednictva Správní rady

Datum konání: 16. 4. 2021

Předsednictvo Správní rady technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se prostřednictvím videokonference setká na společném jednání dne 16. dubna 2021 od 9:30 hod.

PROGRAM 31. zasedání PSR


Publikováno 19. 3. 2021 14:30

8. 4. 2021, online – Seminář „Program TAČR DOPRAVA 2020+“

Datum konání: 8. 4. 2021

Expertní skupina Výzkum a Rychlá spojení, ve spolupráci s MD ČR - PhDr. Terezou Čížkovou, TA ČR, Ing. Miroslavem Haltufem, zást. ČR v JU Shift2Rail, a ES TP Infrastruktura,  připravuje odborný seminář k Programu TA ČR "DOPRAVA 2020+", který se uskuteční formou on-line konference dne 8. dubna 2021. 

Organizace:  Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“

Forma: on-line konference, Microsoft Teams, link na akci bude zaslán všem přihlášeným účastníkům dne 6.4.2021

Datum:   8. 4. 2021

Čas: 13.00 – 15:00 hod.

Program


Publikováno 12. 3. 2021 15:43

31. 3. 2021, online – 3. jednání ES Výzkum a Rychlá spojení

Datum konání: 31. 3. 2021

Expertní skupina Výzkum a Rychlá spojení uskuteční své 3. pracovní jednání (v rámci projektu VRT-B) formou online (MS Teams) dne 31. 3. 2021 od 9:30 hod. do cca 12:00 hod.


Publikováno 15. 3. 2021 13:00

17. 3. 2021, online - 4. pracovní jednání řešitelského týmu CM

Datum konání: 17. 3. 2021

Řešitelský tým projektu VRT-BUDOUCNOST „Cestovní mapa“ se propojí online dne 17. 3. 2021 od 10:00 k pracovnímu jednání, v rámci aktualizace dokumentu Cestovní mapa.


Publikováno 11. 3. 2021 11:18

18. 2. 2021, online – porada užšího projektového týmu VRT-BUDOUCNOST

Datum konání: 18. 2. 2021

Porada užšího projektového týmu VRT-BUDOUCNOST se uskuteční online dne 18. 2. 2021.


Publikováno 1. 2. 2021 8:58

PF 2021

Datum konání: 15. 1. 2021

PF 2021 v1.PNG


Publikováno 15. 12. 2020 17:36

8. 12. 2020, online – 3. zasedání Projektového týmu VRT-BUDOUCNOST

Datum konání: 8. 12. 2020

Třetí zasedání Projektového týmu (PT) projektu Vysokorychlostní tratě – budoucnost udržitelné mobility v ČR se uskuteční dne 8.12.2020 od 9.30 hodin do 12.00 hodin formou videokonference. 

Videokonference bude organizována na platformě MS-Team, před zasedáním PT obdrží účastníci  mail s odkazem na připojení na meeting.  

Hlavním cílem zasedání PT bude zhodnotit aktivity projektu za III. etapu a projednat hlavní záměry projektu na IV. etapu.

Program


Publikováno 23. 11. 2020 18:20

10. 11. 2020, on-line – SVK IRICoN 2020 – VRT – budoucnost české železnice

Datum konání: 10. 11. 2020

Fakulta dopravní, Ústav aplikované informatiky v dopravě ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů pořádá Studentskou vědeckou konferenci IRICoN 2020 Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice.

Odborná úroveň konference bude garantována vystoupením předních odborníků v železniční dopravě z vysokých škol a z firem a institucí v železniční dopravě (AŽD, Skanska, SŽDC, ČD, VUŽ, VUKV apod.).

Hlavní část účastníků budou tvořit studenti magisterských a doktorských studijních programů, kteří se zabývají výzkumem v oblasti železniční dopravy.

Datum: 10. 11. 2020, online od 9:30 hod.

Tematické okruhy: 1. Železniční infrastruktura, 2. Energie a životní prostředí, 3. Řízení a zabezpečení, 4. Údržba, 5. Logistika a management, 6. Informační systémy, 7. Kolejová vozidla pro rychlá železniční spojení.

Program


Publikováno 1. 11. 2020 18:29

27. 10. 2020, Praha – 27. zasedání Správní rady TP (! v důsledku opatření v ČR se odkládá)

Datum konání: 27. 10. 2020

V důsledku současných opatření v České republice je z rozhodnutí
Předsednictva Správní rady ze dne 7.října 2020 odloženo 27. zasedání Správní
rady Technologické platformy "Interoperabilita železniční infrastruktury"
plánované na den 27. října 2020.

K tomuto dni Vám bude, vážení členové, zaslána Informační zpráva, jejímž
obsahem budou připravované přednášky a zpracované dokumenty tohoto
odloženého zasedání.

 


Publikováno 5. 8. 2020 8:32

Novější 1 3 5 10 14