Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Kalendář akcí TP

Kalendář akcí TP


5. 11. 2019, Praha – 28. zasedání předsednictva Správní rady TP

Datum konání: 5. 11. 2019

Dne 5. 11. 2019 se uskuteční 28. zasedání předsednictva Správní rady TP na SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha.


Publikováno 25. 10. 2019 20:12

31. 10. 2019, Praha – workshop, Technologie výstavby pilotních úseků VRT v ČR

Datum konání: 31. 10. 2019

Národní technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“ ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, s.o. pořádá odborný workshop „Technologie výstavby pilotních úseků VRT v ČR“, který se koná pod záštitou ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury

Datum: 31. října 2019

Místo: Praha, Botanique Hotel Prague, Sokolovská 11

Workshop je součástí dlouhodobých aktivit Technologické platformy na podporu rozvoje Rychlých železničních spojení v České republice a jeho cílem je seznámit představitele stavebních, výrobních a projektových společností s aktuálním stavem přípravy systému s důrazem ne konkrétní problematiku výstavby pilotních úseků, jejichž zahájení se očekává od roku 2025.

Pozvánka s programem

Registrace do 24. 10. 2019


Publikováno 30. 8. 2019 14:27

Výzva k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 5. ročníku “Významná osobnost infrastruktury..

Datum konání: 28. 10. 2019

Výzva společnostem a institucím k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 5. ročníku “Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2019“

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které je významným přínosem v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

  1. ročník vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2019 a předání ocenění se uskuteční na 24. ročníku konference ŽELEZNICE 2019 konané dne 21. listopadu 2019, v kongresovém sále hotelu “Olšanka“ v Praze.

V případě Vašeho zájmu o účast v této významné aktivitě Vás prosíme o zaslání návrhu kandidáta za Vaší společnost, instituci. Návrhy kandidátů, s jeho/její charakteristikou, zasílejte na adresu sekretariátu technologické platformy “Interoperabilita železniční infrastruktury“ sekretariat@sizi.cz v termínu do 21. října 2019.


Publikováno 12. 8. 2019 9:45

23. 10. 2019, Praha – 1. zasedání projektového týmu VRT-BUDOUCNOST

Datum konání: 23. 10. 2019

Projektový tým projektu Vysokorychlostní tratě – budoucnost udržitelné mobility v ČR se sejde na 1. pracovní poradu dne 23. října v 9:30 hod., v zasedací místnosti FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25.

Pozvánka s programem


Publikováno 4. 10. 2019 10:49

27. 9. 2019, Praha - ES EDU 1. zasedání

Datum konání: 27. 9. 2019

Expertní skupina "Výchova a vzdělávání" se sejde na 1. zasedání dne 27. 9. 2019 v 9:30 hod. v zasedací místnosti ČVUT v Praze, Na Florenci 25.


Publikováno 20. 9. 2019 10:00

26. 9. 2019, Praha - porada užšího projektového týmu VRT-B

Datum konání: 26. 9. 2019

Porada užšího projektového týmu VRT – BUDOUCNOST se koná dne 29. září 2019 od 9:00 hod. v Praze, Kodaňská 1441/46, (s. 9).


Publikováno 9. 9. 2019 16:14

21. 8. 2019, Praha – 27. zasedání předsednictva Správní rady TP

Datum konání: 21. 8. 2019

Dne 21. 8. 2019 se uskuteční 27. zasedání předsednictva Správní rady TP na SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha.


Publikováno 9. 8. 2019 10:02

21. 6. 2019, Pardubice – Pracovní setkání ES Infrastruktura

Datum konání: 21. 6. 2019

Pracovní setkání Expertní skupiny Infrastruktura, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se koná dne 21. 6. 2019 (od 9:00).

Místo konání: Universita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního stavitelství, Pardubice, v zasedací místnosti Katedry dopravního stavitelství ve třetím patře


Publikováno 16. 6. 2019 21:47

23. 5. 2019, Praha – Pracovní setkání ES Výzkum a PT RS

Datum konání: 23. 5. 2019

Dne 23. 5. 2019 se uskuteční 3. společné zasedání expertní skupiny „Výzkum“ a pracovního týmu „Program podpory TP k urychlení výstavby tratí RS a přípravy jejich provozování v ČR“

                                                                                                                    
Čas: 9:30 – 12.30

Místo: Praha, ČVUT, Fakulta dopravní, Na Florenci 25


Publikováno 9. 5. 2019 12:30

7. 5. 2019, Pardubice – Setkání s místopředsedou HV PSP ČR

Datum konání: 7. 5. 2019

Zástupci technologické platformy se setkají v Pardubicích v úterý 7. 5. 2019 s místopředsedou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Martinem Kolovratníkem.

                                                                                                                                                                                 


Publikováno 30. 4. 2019 6:35