Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Kalendář akcí TP

Kalendář akcí TP


Štítky:

13. 12. 2017, Praha – Porada užšího projektového týmu I-ŽELEZNICE

Datum konání: 13. 12. 2017

Porada užšího projektového týmu I-ŽELEZNICE se koná dne 13. 12. od 9:00 hod. v zasedací místnosti FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25.


Publikováno 22. 11. 2017 10:59

6. 12. 2017 – Pracovní setkání ES IRRB

Datum konání: 6. 12. 2017

Pracovní setkání Expertní skupiny IRRB, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se koná dne 6. 12. 2017 od 10:00hod. v zasedací místnosti FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25.


Publikováno 9. 11. 2017 11:37

14. 11. 2017, Praha – Seminář Oprava a údržba kolejí železničních drah

Datum konání: 14. 11. 2017

Expertní skupina Infrastruktura v rámci technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury pořádá seminář 

“Oprava a údržba kolejí železničních drah“ 

Seminář se uskuteční dne 14. listopadu 2017 v Zasedací místnosti děkanky B169, Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6

Pozvánka s programem

Přihláška

Ke dni 6. 11. 2017 je kapacita semináře naplněna a registrace je ukončena.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT


Publikováno 10. 10. 2017 16:36

22. zasedání Správní rady TP – 8. 11. 2017

Datum konání: 8. 11. 2017

Dne 8. listopadu 2017 se koná 22. zasedání Správní rady technologické platformy od 9:00 hod. v zasedací místnosti ČVUT, Fakulta dopravní, Na Florenci 25, Praha 1.

Program 22. zasedání SR


Publikováno 12. 9. 2017 15:27

7. 11. 2017 seminář v Mstěticích – Aktuální informace k iniciativě Shift2Rail

Datum konání: 7. 11. 2017

Odborný seminář "Aktuální informace k iniciativě Shift2Rail"

se uskuteční dne 7. 11. 2017 od 9:00 hod. v Mstěticích 34, 250 91 Zeleneč, GPS souřadnice 50°8’12.677”N, 14°41’24,335”E (http://www.vtpm.eu/)

Pozvánka s programem

Seminář je určen pro členy TP a členy všech expertních skupin.

Seminář je pořádaný ve spolupráci ES Výzkum, ES IRRB a ES Řízení a zabezpečení.

Registrace do 2. 11. 2017 na sekretariat@sizi.cz

 

 


Publikováno 20. 10. 2017 12:57

23. zasedání předsednictva Správní rady TP – 27. 10. 2017

Datum konání: 27. 10. 2017

23. zasedání předsednictva Správní rady TP se uskuteční dne 27. 10. 2017 na SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha


Publikováno 12. 9. 2017 15:23

Výzva k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 3. ročníku “Významná osobnost infrastruktury..

Datum konání: 20. 10. 2017

Výzva společnostem a institucím k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 3. ročníku “Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2017“

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které je významným přínosem v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

   3. ročník vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2017 a předání ocenění se uskuteční na 22. ročníku konference ŽELEZNICE 2017 konané dne 30. listopadu 2017, v kongresovém sále hotelu “Olšanka“ v Praze.

 

V případě Vašeho zájmu o účast v této významné aktivitě Vás prosíme o zaslání návrhu kandidáta za Vaší společnost, instituci. Návrhy kandidátů, s jeho/její charakteristikou, zasílejte prosím na adresu sekretariátu technologické platformy “Interoperabilita železniční infrastruktury“ sekretariat@sizi.cz v termínu do 17. října 2017.


Publikováno 28. 8. 2017 8:47

19. 10. 2017 – Pracovní setkání ES Výzkum

Datum konání: 19. 10. 2017

Pracovní setkání Expertní skupiny Výzkum, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se koná dne 19. 10. 2017 od 9:30h v zasedací místnosti FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25.

 


Publikováno 5. 10. 2017 10:31

Významné výročí Technologické platformy „Interoperabilita železniční infrastruktury“

Datum konání: 24. 9. 2017

Dne 24. 7. 2007 na 1. zasedání Správní rady potvrdili svými podpisy signatáři zakládajících členů Zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení právnických osob „Interoperabilita železniční infrastruktury“, které v průběhu uplynulých 10 let získalo svou výraznou odbornou a aktivní činností charakter národní Technologické platformy.

Technologická platforma je v současné době významným partnerem národních a mezinárodních institucí a organizací, které mají vlivnou úlohu v oblasti železničního výzkumu, vývoje a inovací a je svorníkem spolupráce svých průmyslových, výzkumných, projektových členů a škol.

Předsednictvo Správní rady Technologické platformy děkuje při této příležitosti všem členům za dlouholetou a účinnou podporu naší společné činnosti.

 


Publikováno 28. 7. 2017 10:28

Porada Projektového týmu I-ŽELEZNICE se koná dne 5. 9. 2017

Datum konání: 5. 9. 2017

Projektový tým projektu TP v OP PIK – Interoperabilita-inovační proces konkurenceschopnosti udržitelného železničního systému (I-ŽELEZNICE) se sejde dne 5. 9. 2017 v 9:30 hod. na 8. pracovní poradě na FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1.

Pozvánka s programem zde


Publikováno 21. 8. 2017 14:04