Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Kalendář akcí TP

Kalendář akcí TP


10. 5. 2017 v Praze konference – Modernizace na železnici – IRICoN 2017

Datum konání: 10. 5. 2017

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní pořádá dne 10. 5. 2017 

studentskou vědeckou konferenci Modernizace na železnici – IRICoN 2017

Místo konání: hotel Grandior Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Studentská vědecká konference je setkání účastníků z českých technických univerzit nad problematikou rychlé železniční dopravy vyplývající z Bílé knihy pro dopravu EU. Odborná úroveň konference bude garantována vystoupením předních odborníků v železniční dopravě z vysokých škol a z firem a institucí v železniční dopravě (AŽD, Skanska, SŽDC, ČD, VUŽ, VUKV apod.). Hlavní část účastníků budou tvořit studenti magisterských a doktorských studijních programů, kteří se zabývají výzkumem v oblasti železniční dopravy. Přednesené referáty budou publikovány v recenzovaném sborníku Acta Polytechnica CTU Proceedings v anglickém jazyce. 

Tematické okruhy:

Uplatňování technických specifikací interoperability v podmínkách transevropské železniční sítě:

  • Železniční infrastruktura
  • Energie a životní prostředí
  • Řízení a zabezpečení
  • Inovace v osobní dopravě
  • Logistika a management
  • Informační systémy
  • Kolejová vozidla pro rychlá železniční spojení

Pozvánka zde

Program zde

Webové stránky konference http://konferenceiricon17.fd.cvut.cz/

Pokyny pro autory příspěvků http://konferenceiricon17.fd.cvut.cz/index05.html


Publikováno 16. 3. 2017 11:59

4. 5. 2017 v Praze – Pracovní setkání ES Infrastruktura

Datum konání: 4. 5. 2017

Pracovní setkání Expertní skupiny Infrastruktura v rámci technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury proběhne dne 4. 5. 2017 na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, Na Florenci 25 v zasedací místnosti od 9:30.


Publikováno 21. 4. 2017 9:17

21. zasedání Správní rady TP – 20. 4. 2017

Datum konání: 20. 4. 2017

Dne 20. dubna 2017 se koná 21. zasedání Správní rady technologické platformy od 9:30 hod. v zasedací místnosti ČVUT Fakulty dopravní Na Florenci 25, Praha 1.

Program 21. zasedání SR zde


Publikováno 30. 3. 2017 12:06

Porada Projektového týmu I-ŽELEZNICE se koná dne 6. 4. 2017

Datum konání: 6. 4. 2017

Projektový tým projektu TP v OP PIK – Interoperabilita-inovační proces konkurenceschopnosti udržitelného železničního systému (I-ŽELEZNICE)

se sejde dne 6. 4. 2017 v 9:30 hod. na 7. pracovní poradě na FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1.

Pozvánka s programem zde


Publikováno 20. 3. 2017 14:16

5. 4. 2017 v Praze – Pracovní setkání ES Energie

Datum konání: 5. 4. 2017

Pracovní setkání ES Energie, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury, proběhne dne 5. 4. 2017 od 13:00 hod. na VUZ, Novodvorská 1698, Praha 4


Publikováno 30. 3. 2017 12:01

4. 4. 2017 – Pracovní setkání ES IRRB

Datum konání: 4. 4. 2017

Pracovní setkání Expertní skupiny IRRB, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se koná dne 4. 4. 2017 na ČVUT, Fakulta dopravní, Na Florenci 25, Praha.

 


Publikováno 6. 6. 2017 13:26

4. 4. 2017 v Praze – Pracovní setkání ES Výzkum

Datum konání: 4. 4. 2017

Pracovní setkání ES Výzkum, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury, proběhne dne 4. 4. 2017 od 9:30 hod. na ČVUT, Fakulta dopravní, Na Florenci 25, Praha


Publikováno 30. 3. 2017 11:59

22. zasedání předsednictva Správní rady TP – 23. 3. 2017

Datum konání: 23. 3. 2017

22. zasedání předsednictva Správní rady TP se uskuteční dne 23. 3. 2017 od 09:00hod na SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha

Pozvánka


Publikováno 22. 2. 2017 11:45

8. 3. 2017 – Porada PT “Program podpory TP k urychlení výstavby tratí RS a přípravy ..."

Datum konání: 8. 3. 2017

Porada Pracovního týmu “Program podpory TP k urychlení výstavby tratí RS a přípravy jejich provozování v ČR“ se koná 8. 3. 2017 od 9:30 hod. na FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1


Publikováno 22. 2. 2017 11:43

21. 2. 2017 v Praze – Pracovní setkání ES IRRB

Datum konání: 21. 2. 2017

Pracovní setkání ES IRRB v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury proběhne dne 24. 1. 2017 17. 2. 2017 na ČVUT, Fakulta dopravní, Na Florenci 25, Praha.


Publikováno 22. 2. 2017 11:40