Fulltextové vyhledávání

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Kalendář akcí TP

Kalendář akcí TP


13. 11. 2018, Praha – 24. zasedání Správní rady TP

Datum konání: 13. 11. 2018

Dne 13. listopadu 2018 se koná 24. zasedání Správní rady TP.

Datum konání: 13. 11. 2018, od 9:30 hod.

Místo: zasedací místnosti FD ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1

Pozvánka s programem


Publikováno 22. 10. 2018 16:57

Výzva k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 4. ročníku “Významná osobnost infrastruktury..

Datum konání: 31. 10. 2018

Výzva společnostem a institucím k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 4. ročníku “Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2018“

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které je významným přínosem v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

  1. ročník vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2018 a předání ocenění se uskuteční na 23. ročníku konference ŽELEZNICE 2018 konané dne 29. listopadu 2018, v kongresovém sále hotelu “Olšanka“ v Praze.                                       

V případě Vašeho zájmu o účast v této významné aktivitě Vás prosíme o zaslání návrhu kandidáta za Vaší společnost, instituci. Návrhy kandidátů, s jeho/její charakteristikou, zasílejte prosím na adresu sekretariátu technologické platformy “Interoperabilita železniční infrastruktury“ sekretariat@sizi.cz v termínu do 17. října 2018.


Publikováno 27. 8. 2018 12:14

30. 10. 2018, Praha – 25. zasedání předsednictva Správní rady TP

Datum konání: 30. 10. 2018

Dne 30. 10. 2018 se uskuteční 25. zasedání předsednictva Správní rady TP na SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha


Publikováno 22. 10. 2018 16:52

4. 10. 2018, Praha – 2. Mezinárodní vědecká diskuse

Datum konání: 4. 10. 2018

„2. Mezinárodní vědecké diskuse k aktuálním otázkám – tématům evropského železničního výzkumu“ se koná 4. října 2018 v Praze, Grandior Hotel Prague, Na Florenci 29/ Na Poříčí 42. Registrace účastníků je od 9:00 hod., zahájení MVD je v 9:30 hod.

Motto akce:

Zdůvodněný rozvoj evropského železničního systému s využitím výsledků vědecko - výzkumných a vývojových aktivit a navazujících činností železniční průmyslové a provozní praxe jako klíčový prostředek zvyšování konkurenceschopnosti a komerční úspěšnosti železniční dopravy, se snahou přispět ke zvýraznění podílu především českých univerzit na řešení výzkumně -vývojových železničních projektů s výsledky využitelnými zvláště pro podporu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice, s předpokladem zkvalitnění a modernizace výuky na univerzitách i středních odborných školách odpovídající současným nárokům dalšího rozvoje funkce evropského železničního systému.

Pozvánka s programem


Publikováno 27. 8. 2018 10:49

25. 9. 2018, Praha – Pracovní setkání ES Výzkum a PT RS

Datum konání: 25. 9. 2018

Společné pracovní setkání Expertní skupiny Výzkum a Pracovního týmu Rychlých spojení, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se koná dne 25. 9. 2018 (od 9:30).

Místo konání: Zasedací místnost FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1


Publikováno 10. 9. 2018 10:09

11. 9. 2018, Brno – Pracovní setkání ES Infrastruktura

Datum konání: 11. 9. 2018

Pracovní setkání Expertní skupiny Infrastruktura, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se koná dne 11. 9. 2018.

Místo konání: Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí a staveb, Veveří 331/95, (C238), Brno


Publikováno 29. 8. 2018 16:14

24. 8. 2018, Praha – Pracovní setkání ES Rozhraní

Datum konání: 24. 8. 2018

Pracovní setkání Expertní skupiny Rozhraní, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se koná dne 24. 8. 2018.

Místo konání: VÚKV a.s., Bucharova 1314/8, Praha 5


Publikováno 29. 8. 2018 16:06

17. 7. 2018, Praha – Porada užšího projektového týmu I-ŽELEZNICE

Datum konání: 17. 7. 2018

Porada užšího projektového týmu I-ŽELEZNICE se koná dne 17. 7. 2018 od 9:00 hod. v zasedací místnosti FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25.


Publikováno 5. 6. 2018 12:23

13. 6. 2018, Praha – Kolejové obvody v podmínkách ETCS a nové generace hnacích vozidel

Datum konání: 13. 6. 2018

Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s., Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky ve spolupráci s technologickou platformou Interoperabilita železniční infrastruktury pořádá seminář “Kolejové obvody v podmínkách ETCS a nové generace hnacích vozidel“.

Datum konání: 13. 6. 2018                              

Místo konání: konferenční sál č. 319, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1


Publikováno 7. 6. 2018 20:17

12. 6. 2018, Praha – Pracovní setkání ES Výzkum a PT RS

Datum konání: 12. 6. 2018

Společné pracovní setkání Expertní skupiny Výzkum a Pracovního týmu Rychlých spojení, v rámci národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury se koná dne 12. 6. 2018.

Místo konání: Zasedací místnost FD ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1


Publikováno 16. 5. 2018 9:40